گزارش محتوا در Google

خط‌مشی‌های محتوا و محصول Google در هر نقطه از جهان اعمال می‌شود، اما روال‌هایی نیز براساس قوانین محلی برای حذف یا محدود کردن دسترسی به محتوا داریم. این صفحه به شما کمک می‌کند برای گزارش کردن محتوایی که می‌خواهید طبق خط‌مشی‌های Google یا قوانین ذی‌ربط از سرویس‌های Google برداشته شود به مکان درست بروید.

علاوه‌براین می‌توانید برای مشکلات غیرحقوقی که با «شرایط خدمات» یا خط‌مشی‌های محتوا و محصول Google درارتباط است، از http://support.google.com بازدید کنید. 

استانداردهای قانونی در کشورها/ منطقه‌های مختلف بسیار متفاوت‌اند. ممکن است محتوایی که قانون خاصی را در یک کشور/ منطقه نقض می‌کند، در کشورها/ منطقه‌های دیگر قانونی باشد. معمولاً دسترسی به محتوای موردنظر را فقط در کشور/ منطقه‌ای که این محتوا در آن غیرقانونی تشخیص داده شده است حذف یا محدود می‌کنیم. البته اگر مشخص شود محتوایی خط‌مشی‌های محتوا یا محصول یا «شرایط خدمات» Google را نقض می‌کند، معمولاً دسترسی به آن را در سراسر جهان حذف یا محدود می‌کنیم.

می‌توانید چنین محتوایی را هم ازطریق مسیر قانونی و هم ازطریق گزارش نقض خط‌مشی محتوا/ محصول گزارش کنید، اما باید هر فایل را به‌صورت جداگانه گزارش کنید. توجه داشته باشید گزارش کردن محتوا از مسیر نقض خط‌مشی محتوا/ محصول جایگزین گزارش کردن آن از مسیر قانونی نمی‌شود و اعلان حقوقی به‌حساب نمی‌آید.

 

محتوایی که گزارش می‌کنید در کدام محصول Google دیده می‌شود؟ آن محصول را انتخاب کنید
توجه: باید برای هریک از محصولات Google که محتوای موردنظر در آن نشان داده می‌شود گزارش مجزایی ارسال کنید
false
برنامه‌های Google
منوی اصلی