Google'i sisust teavitamine

Google'i sisu- ja teenuste eeskirjad kehtivad olenemata teie asukohast maailmas, kuid kasutame ka meetodeid, et eemaldada teatud sisu või piirata sellele juurdepääsu kohalike eeskirjade kohaselt. See leht juhatab teid õigesse kohta, kus saate teavitada sisust, mille soovite lasta Google'i eeskirjade või kohaldatavate seaduste alusel Google'i teenustest eemaldada.

Samuti võite külastada aadressi http://support.google.com, kui teil on Google'i teenusetingimuste või sisu- ja teenuste eeskirjadega seotud mittejuriidiline probleem. 

Juriidilised nõuded erinevad riigiti/piirkonniti märkimisväärselt. Ühes riigis/piirkonnas konkreetset seadust rikkuv sisu võib muudes riikides/piirkondades seaduslik olla. Tavaliselt eemaldame sisu või piirame sellele juurdepääsu vaid riigis/piirkonnas, kus see on ebaseaduslik. Kui me aga leiame, et sisu rikub Google'i sisu- ja teenuste eeskirju või teenusetingimusi, eemaldame selle või piirame sellele juurdepääsu ülemaailmselt.

Võite sisust kahel eri viisil teavitada: juriidilistel põhjustel ning sisu- ja teenuste eeskirjade alusel. Kui soovite ühest ja samast sisust mõlemal viisil teavitada, peate teavitused eraldi esitama. Pange tähele, et kui teavitate sisust sisu- ja teenuste eeskirjade alusel, ei asenda see juriidilistel põhjustel teavitamist ning teie teavitus ei toimi kohtumenetluse teatisena.

 

Valige Google'i teenus, kus kuvatakse sisu, millest teavitate.
Märkus. Peate esitama eraldi teatise iga Google'i teenuse kohta, kus sisu kuvatakse.
false
Google'i rakendused
Peamenüü