Content op Google melden

Het content- en productbeleid van Google is overal ter wereld van toepassing, maar we hebben ook procedures om content op basis van lokale wetgeving te verwijderen of de toegang tot deze content te beperken. Op deze pagina vindt u informatie over waar u content kunt melden die u op grond van het beleid van Google of de toepasselijke wetgeving wilt laten verwijderen uit de services van Google.

U kunt ook naar http://support.google.com gaan voor niet-juridische problemen met betrekking tot de Servicevoorwaarden of het content- en productbeleid van Google.

Juridische normen verschillen sterk per land/regio. Content die in het ene land/de ene regio in strijd is met een bepaalde wet, kan in andere landen/regio's legaal zijn. De content wordt meestal alleen verwijderd of ontoegankelijk gemaakt in het land/de regio waar de content als illegaal wordt beschouwd. Als echter wordt vastgesteld dat content in strijd is met het content- of productbeleid of de Servicevoorwaarden van Google, wordt de content wereldwijd verwijderd of ontoegankelijk gemaakt.

U kunt dezelfde content melden via zowel een juridische procedure als een procedure voor het content- en productbeleid, maar u moet elke melding wel afzonderlijk indienen. Als u content meldt via een procedure voor het content- en productbeleid, betekent dit niet dat deze content wordt gemeld via een juridische procedure en mag dit niet worden beschouwd als juridische kennisgeving.

 

Selecteer het Google-product waarin de content die u meldt wordt weergegeven.
Opmerking: U moet een afzonderlijke melding indienen voor elk Google-product waarin de content wordt weergegeven.
false
Google-apps
Hoofdmenu