Ta bort innehåll från Google

På den här sidan får du hjälp att hitta var du ska rapportera innehåll som du vill ska tas bort från Googles tjänster i enlighet med tillämplig lagstiftning. För att vi ska kunna utreda din begäran måste du förse oss med så fullständig information som möjligt.

Om du har frågor som rör Googles användarvillkor eller produktpolicyer, men inte är av juridisk natur, besöker du http://support.google.com

Vi vill att du skickar in ett separat meddelande för varje tjänst från Google där innehållet finns.

Vilken Google-produkt gäller din begäran?