Odstranjevanje vsebine iz Googla

S to stranjo si boste pomagali, da pridete do ustreznega mesta, na katerem lahko prijavite vsebino, za katero želite, da se na podlagi upoštevne zakonodaje odstrani iz Googlovih storitev. S celovitimi informacijami si bomo pomagali pri preučevanju vaše poizvedbe.

Če imate pomisleke glede Googlovih pogojev storitve ali pravilnikov o izdelkih in ti pomisleki ne zadevajo, obiščite http://support.google.com.

Prosimo, pošljite ločeno obvestilo za vsako od Googlovih storitev, v katerih se pojavlja vsebina.

Na kateri izdelek Google se nanaša vaša zahteva?