Odstránenie obsahu zo služby Google

Táto stránka vás nasmeruje na správne miesto, kde môžete nahlásiť obsah a požiadať o jeho odstránenie zo služieb Google na základe príslušných zákonov. Poskytnutím úplných informácií nám pomôžete prešetriť vašu žiadosť.

Ak máte problémy vzťahujúce sa na Zmluvné podmienky alebo Pravidlá jednotlivých produktov spoločnosti Google, ktoré sa netýkajú právnej stránky, navštívte stránku http://support.google.com

Požadujeme, aby ste odoslali samostatné oznámenie pre každú službu Google, v ktorej sa obsah zobrazuje.

Akého produktu spoločnosti Google sa žiadosť týka?