Fjerning av innhold fra Google

Denne siden kan hjelpe deg med å finne frem til riktig sted for å rapportere innhold du vil ha fjernet fra Googles tjenester i henhold til gjeldende lover. Ved å oppgi all nødvendig informasjon, gjør du det lettere for oss å granske forespørselen din.

Hvis du har betenkeligheter angående Googles vilkår for bruk eller produktretningslinjer som ikke er av juridisk art, ber vi deg gå til http://support.google.com

Du må sende inn et eget varsel for hver av tjenestene hvor innholdet vises.

Hvilket Google-produkt gjelder henvendelsen din?