Satura noņemšana no Google

Šī lapa palīdzēs jums vērsties īstajā vietā, lai ziņotu par saturu, kuru, jūsuprāt, jānoņem no Google pakalpojumiem, pamatojoties uz attiecīgiem tiesību aktiem. Pilnīgāka informācija mums palīdzēs pieprasījuma izskatīšanā.

Ja jums ir nejuridiski jautājumi saistībā ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai produktu politikām, lūdzu, apmeklējiet vietni http://support.google.com.

Iesniedziet atsevišķu paziņojumu par katru Google pakalpojumu, kurā šis saturs tiek rādīts.

Uz kuru Google produktu attiecas jūsu pieprasījums?