Eliminar contingut de Google

Aquesta pàgina us ajudarà a arribar a la pàgina correcta per informar del contingut que voleu que se suprimeixi dels serveis de Google segons les lleis aplicables. Si ens proporcioneu informació completa ens ajudareu a investigar la vostra sol·licitud.

Si teniu problemes que no són de caràcter legal que tenen a veure amb les Condicions del servei o amb les Polítiques del producte de Google, visiteu http://support.google.com.

Us demanem que envieu un avís independent per cada servei de Google on aparegui el contingut.

Amb quin producte de Google està relacionada la seva sol·licitud?