Xóa nội dung khỏi Google

Trang này sẽ giúp bạn đến đúng nơi để báo cáo nội dung vi phạm mà bạn muốn yêu cầu xóa khỏi các dịch vụ của Google theo luật hiện hành. Việc bạn cung cấp thông tin đầy đủ sẽ hỗ trợ chúng tôi điều tra yêu cầu của bạn.

Nếu vấn đề bạn gặp phải không liên quan đến pháp lý mà liên quan đến Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách nội dung của Google, vui lòng truy cập http://support.google.com

Chúng tôi đề nghị bạn gửi thông báo riêng cho từng dịch vụ của Google nơi nội dung đó xuất hiện.

Yêu cầu của bạn liên quan tới sản phẩm nào của Google?
false
Các ứng dụng của Google
Menu chính