รายงานเนื้อหาใน Google

นโยบายเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของ Google มีผลบังคับใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก แต่เราก็มีกระบวนการในการนําเนื้อหาออกหรือจํากัดการเข้าถึงเนื้อหาตามกฎหมายท้องถิ่นด้วย หน้านี้จะนำคุณไปยังหน้าที่ใช้รายงานเนื้อหาที่ต้องการให้นำออกจากบริการของ Google ภายใต้นโยบายของเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ http://support.google.com เพื่อดูปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดในการให้บริการของ Google หรือนโยบายเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานทางกฎหมายของแต่ละประเทศ/ภูมิภาคมีความแตกต่างกันมาก เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายบางข้อในประเทศ/ภูมิภาคหนึ่งๆ อาจไม่ผิดกฎหมายในที่อื่นๆ โดยปกติแล้ว เราจะนำเนื้อหาออกหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาคที่ถือว่าเนื้อหาดังกล่าวผิดกฎหมาย แต่ในกรณีที่พบว่าเนื้อหาละเมิดนโยบายเนื้อหาหรือนโยบายผลิตภัณฑ์ หรือข้อกําหนดในการให้บริการของ Google เรามักจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกหรือจํากัดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลก

คุณรายงานเนื้อหาเดียวกันนี้ผ่านเส้นทางการรายงานตามกฎหมายและตามนโยบายเนื้อหา/ผลิตภัณฑ์ได้ แต่ต้องส่งรายงานแต่ละฉบับแยกกัน โปรดทราบว่าการรายงานเนื้อหาผ่านเส้นทางตามนโยบายเนื้อหา/ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้แทนการรายงานเนื้อหาผ่านเส้นทางตามกฎหมายและไม่ได้ใช้เป็นประกาศทางกฎหมาย

 

เลือกผลิตภัณฑ์ Google ที่มีเนื้อหาที่รายงานปรากฏอยู่
หมายเหตุ: คุณต้องส่งรายงานแยกต่างหากสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการของ Google ที่มีเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่