การลบเนื้อหาออกจาก Google

หน้านี้จะพาคุณไปยังที่ที่ใช้รายงานเนื้อหาที่คุณต้องการให้ลบออกจากบริการของ Google ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การให้ข้อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยเราในการตรวจสอบคำขอของคุณ

หากคุณมีปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการ หรือนโยบายผลิตภัณฑ์ของ Google โปรดไปที่ http://support.google.com

เราขอให้คุณส่งประกาศแยกต่างหากสำหรับบริการของ Google แต่ละรายการที่มีเนื้อหาปรากฏ

คำขอของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดของ Google