การลบเนื้อหาออกจาก Google

หน้านี้จะนำคุณไปยังหน้าที่ใช้รายงานเนื้อหาที่ต้องการให้นำออกจากบริการของ Google ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์จะช่วยเราในการตรวจสอบคำถามของคุณ

หากมีปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หรือนโยบายผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ http://support.google.com

โปรดส่งประกาศแยกกันสำหรับบริการแต่ละอย่างของ Google ที่มีเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่

คำขอของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดของ Google
false
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false