Odstránenie obsahu zo služieb spoločnosti Google

Táto stránka vás nasmeruje na správne miesto, kde môžete nahlásiť obsah a požiadať o jeho odstránenie zo služieb spoločnosti Google na základe príslušných právnych predpisov. Poskytnutím úplných informácií nám pomôžete vašu žiadosť prešetriť.

Ak máte problémy so zmluvnými podmienkami alebo pravidlami pre obsah spoločnosti Google, ktoré sa netýkajú právnej stránky, prejdite na adresu http://support.google.com

Požadujeme, aby ste odoslali samostatné oznámenie pre každú službu spoločnosti Google, v ktorej sa obsah zobrazuje.

Akého produktu spoločnosti Google sa žiadosť týka?
false
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka