Rapporter innhold på Google

Googles retningslinjer for innhold og produkter gjelder overalt i verden, men vi har også prosesser for å fjerne eller begrense tilgangen til innhold basert på lokal lov og rett. Du kan bruke denne siden for å finne frem til riktig sted for å rapportere innhold du vil ha fjernet fra Googles tjenester i henhold til Googles retningslinjer og gjeldende lov og rett.

Du kan også gå til http://support.google.com for ikke-juridiske problemer som er tilknyttet Googles vilkår for bruk eller retningslinjer for innhold og produkter. 

Juridiske standarder varierer veldig etter land/region. Innhold som er i strid med en bestemt lov i et land/område, kan være lovlig andre steder. Vanligvis fjerner eller begrenser vi tilgangen til innholdet bare i landet/regionen der det anses for å være ulovlig. Men når vi finner ut at innhold bryter Googles retningslinjer for innhold/produkter eller vilkår for bruk, fjerner eller begrenser vi vanligvis tilgangen globalt.

Du kan rapportere det samme innholdet via prosessene for både juridisk rapportering og rapportering av brudd på retningslinjene for innhold/produkter, men du må sende inn hver rapport separat. Vær oppmerksom på at rapportering av innhold via en prosess for rapportering av brudd på retningslinjene for innhold/produkter ikke er noe substitutt for prosessen for juridisk rapportering, og det fungerer ikke som en juridisk merknad.

 

Velg Google-produktet som har innholdet du vil rapportere
Merk: Du må sende inn en separat rapport for hvert Google-produkt der innholdet vises
false
Google-apper
Hovedmeny