Fjerning av innhold fra Google

Denne siden kan hjelpe deg med å finne frem til riktig sted for å rapportere innhold du vil ha fjernet fra Googles tjenester, i henhold til gjeldende lov og rett. Når du oppgir all nødvendig informasjon, gjør du det lettere for oss å undersøke forespørselen din.

Hvis du har ikke-juridiske problemer som vedrører Googles vilkår for bruk eller retningslinjer for innhold, kan du gå til http://support.google.com.

Du må sende inn et eget varsel for hver av Google-tjenestene hvor innholdet vises.

Hvilket Google-produkt gjelder henvendelsen din?
false
Google-apper
Hovedmeny