Satura noņemšana no Google

Šī lapa palīdzēs jums vērsties īstajā vietā, lai ziņotu par saturu, kurš, jūsuprāt, ir jānoņem no Google pakalpojumiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Pilnīgāka informācija mums palīdzēs pieprasījuma izskatīšanā.

Ja jums ir jautājumi, kas nav juridiski, bet ir saistīti ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai satura politikām, lūdzu, apmeklējiet vietni http://support.google.com.

Lūdzu, iesniedziet atsevišķu paziņojumu par katru Google pakalpojumu, kurā šis saturs ir redzams.

Uz kuru Google produktu attiecas jūsu pieprasījums?
false
Google lietotnes
Galvenā izvēlne