Google satura noņemšanas pieprasījumi

Google satura un produktu politikas ir spēkā jebkurā atrašanās vietā, taču esam arī ieviesuši procesus satura noņemšanai vai tā ierobežošanai saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Šajā lapā varēsiet atrast atbilstošo vietu, kur ziņot par saturu, kurš, jūsuprāt, ir jānoņem no Google pakalpojumiem saskaņā ar Google politikām vai piemērojamajiem tiesību aktiem.

Ja jums ir jautājumi, kas nav juridiski, bet ir saistīti ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai satura un produktu politikām, varat apmeklēt vietni http://support.google.com

Juridiskie standarti katrā valstī/reģionā ļoti atšķiras. Saturs, ar ko tiek pārkāpti noteikti tiesību akti vienā valstī/reģionā, var būt likumīgs citviet. Parasti mēs noņemam saturu vai ierobežojam piekļuvi tam valstī/reģionā, kurā konkrētais saturs ir nelikumīgs. Tomēr, ja tiek konstatēts, ka ar saturu tiek pārkāptas Google satura vai produktu politikas vai pakalpojumu sniegšanas noteikumi, parasti saturs tiek noņemts (vai tiek ierobežota piekļuve tam) visur.

Ziņošanai par to pašu saturu varat izmantot gan procesu, kas ir paredzēts ziņošanai par juridiskām problēmām, gan procesu, kas ir paredzēts ziņošanai par neatbilstību satura/produkta politikai, tomēr katrs ziņojums ir jāiesniedz atsevišķi. Ņemiet vērā: ja ziņošanai par saturu izmantosiet procesu, kas ir paredzēts ziņošanai par neatbilstību satura/produkta politikai, šāds ziņojums nav uzskatāms par juridisku paziņojumu un informēšanai par juridisku problēmu ir jāiesniedz atbilstošs ziņojums.

 

Atlasiet Google produktu, kurā tiek rādīts saturs, par ko ziņojat.
Piezīme. Iesniedziet atsevišķu ziņojumu par katru Google produktu, kurā attiecīgais saturs tiek rādīts.
false
Google lietotnes
Galvenā izvēlne