Κατάργηση περιεχομένου από το Google

Αυτή η σελίδα θα σας διευκολύνει να βρείτε το σωστό μέρος για να αναφέρετε περιεχόμενο που θα επιθυμούσατε να καταργηθεί από τις υπηρεσίες της Google σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παροχή πλήρων πληροφοριών θα μας διευκολύνει να διερευνήσουμε το αίτημά σας.

Για ζητήματα μη νομικής φύσης που αφορούν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή τις Πολιτικές προϊόντων της Google, μεταβείτε στη διεύθυνση http://support.google.com

Σας ζητούμε να υποβάλετε μια ξεχωριστή ειδοποίηση για κάθε υπηρεσία της Google στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο.

Με ποιο προϊόν Google σχετίζεται το αίτημά σας;