Eliminar contingut de Google

Aquesta pàgina us ajudarà a arribar al lloc correcte per informar del contingut que voleu que se suprimeixi dels serveis de Google segons les lleis aplicables. Si ens proporcioneu la informació completa, ens ajudareu a investigar la vostra sol·licitud.

Si teniu problemes de caràcter no legal en relació amb les Condicions del servei o les Polítiques de continguts de Google, visiteu http://support.google.com.

Us demanem que envieu un avís independent per cada servei de Google on aparegui el contingut.

Amb quin producte de Google està relacionada la seva sol·licitud?
false
Aplicacions de Google
Menú principal