Премахване на съдържание от Google

С помощта на тази страница ще стигнете до правилното място за подаване на сигнал за съдържанието, което искате да бъде премахнато от услугите на Google съгласно приложимите закони. Предоставянето на пълната информация ще ни помогне да проучим запитването ви.

Ако имате проблеми от неправен характер, засягащи Общите условия или правилата на продуктите, моля, посетете http://support.google.com

Молим ви да изпратите отделно известие за всяка услуга на Google, в която се показва съдържанието.

За кой продукт на Google се отнася молбата ви?