ศูนย์ช่วยเหลือด้านลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ Google คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ตลอดจนคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยซึ่งเกี่ยวกับการเคารพลิขสิทธิ์ในบริการของ Google ได้ที่นี่ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใน YouTube โปรดดูศูนย์ลิขสิทธิ์ของ YouTube