Κέντρο βοήθειας πνευματικών δικαιωμάτων

Στην Google, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα. Εδώ μπορείτε να μάθετε για κοινές έννοιες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν το σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα στις υπηρεσίες της Google. Για να μάθετε περισσότερα για τα πνευματικά δικαιώματα στο YouTube, ανατρέξτε στο Κέντρο πνευματικών δικαιωμάτων του YouTube .