Biểu mẫu khiếu nại của Google về nhãn hiệu

* Trường bắt buộc

Thông tin của bạn

Tên của chính bạn, ngay cả khi bạn thực hiện yêu cầu này thay mặt cho người khác mà bạn được ủy quyền đại diện. Nếu đang đại diện cho người khác, thì bạn phải có thẩm quyền pháp lý để hành động thay mặt cho họ.
Nếu có.
Bổ sung thêm
Bổ sung thêm
Bổ sung thêm

Trong danh sách đính kèm, bạn hãy bao gồm:

  • Nhãn hiệu chính xác
  • Quốc gia đăng ký
  • Số đăng ký

Nội dung bị cáo buộc vi phạm

Để điều tra khiếu nại về vi phạm đối với Trợ lý, bạn phải cung cấp Tên yêu cầu duy nhất của tác vụ trò chuyện có chứa nội dung bị cáo buộc vi phạm. Đây là tên dạng nói dùng để kích hoạt tác vụ và có thể tìm thấy tên này trên danh sách tác vụ trong Thư mục.

Lời tuyên thệ

Chữ ký

Bằng cách nhập tên đầy đủ của bạn dưới đây, bạn đang cung cấp cho chúng tôi chữ ký điện tử của mình, có tính ràng buộc pháp lý như chữ ký tay của bạn. Chữ ký đó phải hoàn toàn khớp với tên và họ bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này để đảm bảo quá trình gửi thành công.
Chữ ký của bạn phải hoàn toàn khớp với tên và họ mà bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này
Đã ký ngày Wed, 29 Jan 2020
Trường sau là bắt buộc.
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm