ฟอร์มการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าของ Google

* ฟิลด์ที่ต้องกรอก

ข้อมูลของคุณ

ชื่อของคุณเอง แม้ว่าคุณจะส่งคำขอในนามของบุคคลอื่นที่ให้สิทธิ์คุณเป็นตัวแทนก็ตาม หากคุณเป็นตัวแทนให้บุคคลอื่น คุณต้องมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายในนามของบุคคลนั้น
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

ในรายการที่แนบมา ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง
  • ประเทศที่จดทะเบียน
  • หมายเลขจดทะเบียน

เนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์

ในการตรวจสอบการอ้างว่ามีการละเมิดใน Assistant คุณต้องระบุชื่อเรียกที่ไม่ซ้ำของ "Conversation Action" ซึ่งมีเนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด นี่คือชื่อเรียกที่ใช้เพื่อทริกเกอร์การทำงาน และสามารถดูได้ในรายการการทำงานในไดเรกทอรี

คำปฏิญาณ

ลายเซ็น

การพิมพ์ชื่อและนามสกุลด้านล่างนี้เป็นการเซ็นลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเสมือนลายเซ็นจริง ลายเซ็นของคุณต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ป้อนที่ด้านบนของฟอร์มนี้ เพื่อให้การส่งฟอร์มสำเร็จด้วยดี
ลายเซ็นของคุณต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ป้อนที่ด้านบนของฟอร์มนี้
ลงนามในวันที่ Fri, 06 Dec 2019
ต้องระบุข้อมูลในฟิลด์นี้
ระบบจะส่งข้อมูลบัญชีและระบบบางอย่างไปยัง Google เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคและปรับปรุงบริการโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ
ข้อมูลเพิ่มเติม