Googles formulär för varumärkesanspråk

* Obligatoriskt fält

Dina uppgifter

Ditt eget namn (även i det fall du lämnar in begäran åt någon som du är bemyndigad att företräda). Om du företräder någon annan måste du ha rättslig befogenhet att agera å den personens vägnar.
Om tillämpligt.
Lägg till fler
Lägg till fler

Ta med följande på den bifogade listan:

  • exakt varumärke
  • registreringsland
  • registreringsnummer

Innehållet som påstås göra intrång

För att vi ska kunna utreda det påstådda intrånget i Google Assistent måste du tillhandahålla konversationskommandots unika anropsnamn. Detta är det muntliga namn som används för att aktivera kommandot. Du hittar det i kommandouppgifterna i katalogen.

Edsvuren utsaga

Signatur

Genom att ange ditt fullständiga namn nedan ger du oss din digitala signatur. Den är lika bindande som en fysisk signatur. Din signatur måste överensstämma exakt med det för- och efternamn som du angav högst upp i det här formuläret. Annars går det inte att skicka formuläret.
Din signatur måste överensstämma exakt med det för- och efternamn du angav högst upp i det här formuläret.
Underskriven den Sun, 26 Jan 2020
Fältet är obligatoriskt.
Vissa konto- och systemuppgifter skickas till Google. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi åtgärda tekniska problem och förbättra våra tjänster. Informationen används i enlighet med Googles sekretesspolicy och användarvillkor.
Ytterligare information