Googles appar
Huvudmeny

Begäran om borttagning av sökresultat enligt europeisk dataskyddslag

Bakgrund

I en dom från EU-domstolen (C-131/12, 13 maj 2014) fastställdes att vissa personer kan be sökmotorer att ta bort specifika sökresultat för sökfrågor som innehåller deras namn, om personens integritet väger tyngre än allmänhetens intresse av att ta del av sökresultatet.

När en sådan begäran lämnas in väger vi den enskildes integritetsintresse mot allmänhetens intresse av att känna till och distribuera informationen. När vi bedömer din begäran tittar vi på om resultatet innehåller inaktuell information om dig samt om det finns ett allmänintresse i informationen. Exempelvis kanske vi inte tar bort information om ekonomiskt bedrägeri, tjänstefel, brottsmålsdomar eller myndighetspersoners uppträdande.

Du måste ha en digital kopia av någon form av id-handling för att kunna fylla i det här formuläret. Om du skickar begäran för någon annans räkning måste du fylla i informationen åt honom eller henne. Fält som är märkta med en asterisk (*) måste fyllas i innan begäran kan skickas.

Fyll i alla obligatoriska fält.

Personuppgifter

Detta bör vara det namn som producerar de resultat du önskar få borttagna när det används i en sökning. Om du vill lämna flera namn (t.ex. om ditt namn som ogift skiljer sig från ditt nuvarande efternamn) placerar du ett ”/” mellan namnen. Exempel: Sven Svensson/Sven Karlsson.
Ange ditt namn.
Ditt eget namn (även i det fall du företräder någon annan). Om du företräder någon annan måste du ha rättslig befogenhet att agera å den personens vägnar t.ex genom fullmakt.
(Den e-postadress som vi kan använda för att kontakta dig med uppdateringar om din begäran)
E-postadress

Sökresultat som du vill ska tas bort från resultatlistan som visas när någon söker efter namnet

Identifiera varje resultat i resultatlistan som du vill ska tas bort genom att uppge webbadressen till webbsidan som resultatet länkar till. Du kan kopiera webbadressen från adressfältet i webbläsaren efter att du har klickat på sökresultatet. Om du önskar lämna in mer än en webbadress inom ramen för denna begäran, klicka på "Lägg till ytterligare" för varje ytterligare webbadress. Läs mer om hur man hittar webbadressen till en sida.
Lägg till fler
Ange en giltig webbadress som visas i Googles sökresultat. Webbadressen som du anger tycks vara en ofullständig webbadress, vilket innebär att den avbryts av uteslutningstecken (...), innehåller ett mellanslag (” ”) mitt i eller i slutet eller saknar ett nyckelelement för webbadresser (t.ex. om http://, .com, .org eller liknande saknas). Observera att vi inte kan godta din begäran om någon av dessa webbadresser är ogiltig.
Exempel:

http://example_1.com
Den här webbadressen handlar om mig eftersom ... Den här sidan borde inte vara med i sökresultat eftersom ...
http://example_2.com
Den här webbadressen handlar om mig eftersom ... Den här sidan borde inte vara med i sökresultat eftersom ...
Du måste tillhandahålla en kopia av din fotolegitimation.
Jag intygar att informationen i denna begäran är korrekt och att jag är den person som berörs av de angivna webbsidorna eller har vederbörandes fullmakt att skicka denna begäran. *
Obs! Vi kan inte behandla din begäran om den inte är ifylld på rätt sätt eller om den är ofullständig.

Signatur

Genom att skriva ditt namn nedan och klicka på Skicka samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar behandlas enligt nedan och intygar att utsagorna ovan är sanna, att du begär att de sökresultat som identifieras med de webbadresser du har angett ovan tas bort och att du, om du agerar för någon annans räkning, har rättslig befogenhet att göra det.

Google Inc. använder de personliga uppgifter du anger i det här formuläret (inklusive din e-postadress och annan identifierande information) och eventuella personliga uppgifter som du lämnar inom ramen för vidare korrespondens i syfte att behandla din begäran och uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi kan delge dataskyddsmyndigheter informationen i din begäran, men bara om det behövs för att kunna undersöka eller granska ett beslut som vi har fattat. Detta beror vanligen på att du har valt att kontakta din nationella dataskyddsmyndighet angående vårt beslut. Vi kan ge information till webbansvariga för de webbadresser som har tagits bort från våra sökresultat.

Ange ditt fullständiga namn här
Skriv under dokumentet.
Ange datum.
* Obligatoriskt fält