Googlove aplikacije
Glavni meni

Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja na podlagi zakonodaje EU o varstvu podatkov

Ozadje

Sodišče Evropske unije je maja 2014 odločilo (zadeva C-131/12, 13. maj 2014), da lahko nekateri ljudje od iskalnikov zahtevajo odstranitev določenih rezultatov za poizvedbe, ki vsebujejo njihovo ime, kadar pravica teh ljudi do zasebnosti prevlada nad pravico javnosti do obveščenosti.

Ko predložite tako zahtevo, bomo poskušali najti najprimernejše razmerje med posameznikovo pravico do zasebnosti ter pravico javnosti do obveščenosti in pravico razširjati informacije. Pri presojanju vaše zahteve bomo preučili, ali rezultati vsebujejo zastarele podatke o vas in ali obstaja javni interes za objavo teh podatkov. Zavrnemo lahko na primer odstranitev nekaterih podatkov o finančnih prevarah, neprimernem ravnanju v poklicnem okolju, kazenskih obsodbah ali vedenju državnih uradnikov v javnosti.

Za izpolnitev tega obrazca boste potrebovali digitalno kopijo identifikacijskega dokumenta. Če zahtevo pošiljate v imenu druge osebe, boste morali navesti identifikacijske podatke zadevne osebe. Če želite poslati zahtevo, morate izpolniti vsa polja, označena z zvezdico (*).

Izplonite vsa zahtevana polja.

Osebni podatki

To mora biti ime, ki prikaže rezultate, za katere želite, da jih odstranimo, če ga uporabite kot iskalno poizvedbo. Če želite predložiti več imen (npr. če se vaše dekliški priimek razlikuje od trenutnega), jih ločite s poševnico (»/«). Primer: »Andreja Novak/Andreja Gorenc«.
Vnesite svoje ime.
Vaše ime, tudi če zahtevo pošiljate v imenu nekoga drugega, za katerega imate pooblastilo za zastopanje. Če zastopate nekoga drugega, morate imeti pravno pooblastilo za ukrepanje v njegovem imenu.
(E-poštni naslov, prek katerega se lahko obrnemo na vas z informacijami glede vaše pritožbe.)
E-poštni naslov za stik

Rezultati iskanja, za katere želite, da jih odstranimo s seznama rezultatov iskanja imena

Opredelite posamezne rezultate na seznamu rezultatov, za katere želite, da jih odstranimo, kar storite tako, da navedete URL spletne strani, do katere vodi povezava v rezultatu. URL lahko kopirate iz naslovne vrstice, ko kliknete zadevni rezultat iskanja. Če želite v tej zahtevi poslati več URL-jev, za vsak dodaten URL kliknite »Dodaj več«. Preberite več o tem, kako najdete URL strani.
Dodaj več
Vnesite veljaven URL iz Googlovih rezultatov iskanja. URL, ki ste ga vnesli, morda ni celoten URL, kar pomeni, da na sredini ali na koncu morda vsebuje tri pike (»...«) ali presledke (» «) oziroma mu manjkajo pomembni elementi URL-ja (manjka na primer »http://«, ».com« ali ».org«). Če je kateri koli od teh URL-jev neveljaven, zahteve ne moremo sprejeti.
Primer:

http://primer_1.si
Ta URL je povezan z mano, ker ... Ta stran ne sme biti vključena v rezultatih iskanja, ker ...
http://primer_2.si
Ta URL je povezan z mano, ker ... Ta stran ne sme biti vključena v rezultatih iskanja, ker ...
Priskrbeti morate kopijo identifikacijskega dokumenta s sliko.
Potrjujem, da so podatki v tej zahtevi točni in da sem oseba, na katero se nanašajo navedene spletne strani, ali da me je taka oseba pooblastila za predložitev te zahteve. *
Vaše zahteve ne bomo mogli obdelati, če obrazec ni pravilno izpolnjen ali če je zahteva nepopolna.

Podpis

Če spodaj vnesete ime in kliknete »pošlji«, se strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki jih pošljete, kot je navedeno spodaj, in potrjujete, da so zgornje izjave resnične, da zahtevate odstranitev rezultatov iskanja, določenih z URL-ji, ki ste jih navedli zgoraj, in da imate, če ukrepate v imenu nekoga drugega, za to pravno pooblastilo.

Google Inc. bo osebne podatke, ki jih navedete v tem obrazcu (vključno z vašim e-poštnim naslovom in morebitnimi identifikacijskimi podatki), ter morebitne osebne podatke, ki jih posredujete v nadaljnjih dopisih, uporabil za obdelavo vaše zahteve in izpolnjevanje naših pravnih obveznosti. Podatke iz vaše zahteve lahko razkrijemo organom, pristojnim za varstvo podatkov, vendar samo kadar te podatke potrebujejo za preiskavo ali preučitev odločitve, ki smo jo sprejeli pri Googlu. Taka preiskava ali preučitev je običajen postopek, ker ste se glede odločitve, ki smo jo sprejeli pri Googlu, obrnili na državno tožilstvo. Podatke lahko razkrijemo tudi spletnim skrbnikom URL-jev, ki so bili odstranjeni iz naših rezultatov iskanja.

Tukaj vnesite svoje polno ime
Vnesite podpis.
Vnesite datum.
* Obvezno polje