Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Žiadosti o odstránenie z vyhľadávania na základe právnych predpisov Európskej únie o ochrane údajov

Pozadie

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie (C-131/12) z 13. mája 2014 môžu niektorí používatelia požiadať vyhľadávače o odstránenie konkrétnych výsledkov vyhľadávania, ktoré zahrnujú ich meno, keď záujmy sledované v týchto výsledkoch budú prevážené právom príslušnej osoby na ochranu osobných údajov.

Ak túto žiadosť podáte, pokúsime sa vyvážiť právo jednotlivca na ochranu osobných údajov s právom verejnosti na získavanie a šírenie informácií. Pri vyhodnocovaní vašej žiadosti budeme zvažovať, či výsledky neobsahujú zastarané informácie o vašej osobe a či je zverejnenie týchto informácií vo verejnom záujme – môžeme napríklad odmietnuť odstránenie informácií o finančných podvodoch, pracovnom pochybení, odsúdení za trestný čin alebo verejnom vystupovaní úradných osôb.

Na vyplnenie tohto formulára bude potrebná digitálna kópia identifikačného dokladu. Ak túto žiadosť odosielate ako zástupca inej osoby, budete musieť dodať identifikačný doklad príslušnej osoby. Polia označené hviezdičkou * musia byť v žiadosti vyplnené, inak ju nebude možné odoslať.

Vyplňte všetky požadované polia.

Osobné údaje

Malo by ísť o meno, ktoré pri použití vo vyhľadávacom dopyte vráti výsledky, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete odoslať viacero mien (napríklad ak sa vaše rodné priezvisko líši od aktuálneho priezviska), oddeľte ich znakom „/“. Príklad: Petra Kováčová / Petra Hubová.
Zadajte svoje meno.
Vaše vlastné meno, a to aj v prípade, ak žiadosť odosielate v mene inej osoby, ktorú ste oprávnený/-á zastupovať. Ak zastupujete niekoho iného, musíte mať oprávnenie konať v mene príslušnej osoby.
(E-mailová adresa, na ktorú vám môžeme posielať aktuálne správy o stave vašej žiadosti)
Kontaktná e-mailová adresa

Výsledky vyhľadávania, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu výsledkov získaných pri vyhľadávaní mena

Určite každý výsledok v zozname výsledkov, ktorý chcete odstrániť, a to tak, že uvediete webovú adresu stránky, na ktorú výsledok odkazuje. Túto webovú adresu získate v paneli prehliadača po kliknutí na príslušný výsledok vyhľadávania. Ak chcete v tejto žiadosti odoslať viac ako jednu webovú adresu, kliknite pre každú z nich na tlačidlo „Pridať ďalšiu“. Získajte ďalšie informácie o nájdení webovej adresy stránky.
Pridať ďalšie
Zadajte platnú webovú adresu, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania Google. Webová adresa, ktorú ste zadali, nemusí byť úplná. Znamená to, že môže byť rozdelená výpustkami („...“), môže mať v strede alebo na konci medzeru („ “) alebo v nej môžu chýbať kľúčové prvky webových adries (napríklad časti „http://“, „.com“, „.org“ a pod.). Upozorňujeme, že ak bude akákoľvek z týchto webových adries neplatná, nebudeme môcť vašu žiadosť prijať.
Príklad:

http://example_1.com
Táto adresa URL sa ma týka, pretože... Táto stránka by sa nemala nachádzať vo výsledkoch vyhľadávania, pretože...
http://example_2.com
Táto adresa URL sa ma týka, pretože... Táto stránka by sa nemala nachádzať vo výsledkoch vyhľadávania, pretože...
Musíte poskytnúť kópiu vášho dokladu totožnosti s fotografiou.
Vyhlasujem, že informácie v tejto žiadosti sú presné a že som osoba, ktorej sa uvedené webové stránky týkajú, alebo mám od dotknutej osoby oprávnenie na odoslanie tejto žiadosti. *
Upozorňujeme, že ak nebude formulár správne vyplnený alebo ak bude žiadosť neúplná, nebudeme môcť vašu žiadosť spracovať.

Podpis

Zadaním svojho mena a kliknutím na tlačidlo Odoslať vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré odošlete, podľa popisu nižšie a vyhlasujete, že tvrdenia uvedené vyššie sú pravdivé, že žiadate o odstránenie výsledkov vyhľadávania na webových adresách, ktoré ste uviedli vyššie, a že na to máte oprávnenie (ak konáte v zastúpení iných osôb).

Osobne údaje, ktoré uvediete v tomto formulári (vrátane e-mailovej adresy a všetkých identifikačných údajov), a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré môžete odoslať v ďalšej korešpondencii, použije spoločnosť Google Inc. na účely spracovania vašej žiadosti a plnenia svojich zákonných povinností. Podrobnosti o vašej žiadosti môžeme zdieľať s úradmi, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov, avšak iba v prípade, že si tieto podrobnosti vyžiadajú na prešetrenie alebo kontrolu nášho rozhodnutia. Väčšinou ide o prípad, kedy sa rozhodnete v súvislosti s naším rozhodnutím kontaktovať miestny úrad na ochranu údajov. Podrobnosti môžeme poskytnúť tiež správcom webov na webových adresách, ktoré boli z našich výsledkov vyhľadávania odstránené.

Tu zadajte svoje celé meno
Zadajte svoj podpis.
Zadajte dátum.
* Povinné pole