Aplikacje Google
Menu główne

Wniosek o usunięcie wyników wyszukiwania zgodnie z europejskim prawem ochrony danych osobowych

Podstawy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z maja 2014 roku (C-131/12 z 13 maja 2014 r.) stwierdził, że określone osoby mogą zwracać się do właścicieli wyszukiwarek z prośbą o usunięcie konkretnych wyników wyszukiwania haseł zawierających ich imię i nazwisko, jeśli prawo do prywatności tych osób ma priorytet nad prawem dostępu do tych wyników.

Po otrzymaniu takiej prośby oceniamy potrzebę ochrony prywatności danej osoby, jednocześnie biorąc pod uwagę prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do jej rozpowszechniania. Podczas oceny sprawdzamy, czy wyniki wyszukiwania zawierają nieaktualne informacje o zgłaszającym prośbę oraz czy jest interes publiczny w udostępnianiu wskazanych informacji. Na przykład możemy odmówić usunięcia określonych informacji o nadużyciach finansowych, nieprawidłowościach w pracy zawodowej, postępowaniach karnych lub publicznym zachowaniu przedstawicieli władz.

Do wypełnienia tego formularza potrzebna jest cyfrowa kopia dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. Jeśli przesyłasz prośbę w imieniu innej osoby, musisz dołączyć dokument potwierdzający jej tożsamość. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

Dane osobowe

Powinno to być imię i nazwisko generujące w wyszukiwarce wyniki, które chcesz usunąć z listy. Jeśli chcesz zgłosić więcej niż jedno imię i nazwisko (np. gdy aktualnie posługujesz się nazwiskiem innym niż panieńskie), wstaw znak „/” między imionami i nazwiskami, na przykład „Jan Kowalski / Jan Malinowski”.
Wpisz swoje imię i nazwisko.
Twoje imię i nazwisko (również w przypadku, gdy przesyłasz zgłoszenie w imieniu innej osoby, do reprezentowania której masz pełnomocnictwo). Jeśli reprezentujesz inną osobę, musisz mieć odpowiednie pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.
(Adres e-mail, pod którym możemy się z Tobą kontaktować w sprawie Twojej skargi)
Kontaktowy adres e-mail

Wyniki wyszukiwania, które chcesz usunąć z listy wyników generowanej przy wyszukiwaniu imienia i nazwiska

Wskaż każdy wynik na liście wyników, który chcesz usunąć. W tym celu podaj adresy URL stron internetowych, do których prowadzą linki w poszczególnych wynikach. Adres URL możesz skopiować z paska przeglądarki po kliknięciu odpowiedniego wyniku wyszukiwania. Jeśli chcesz przesłać więcej niż jeden URL w tym zgłoszeniu, kliknij „Dodaj kolejne” dla każdego kolejnego adresu URL. Więcej informacji o znajdowaniu adresu URL strony.
Dodaj kolejne
Wpisz prawidłowy adres URL, który pojawia się w wynikach wyszukiwania Google. Być może wpisany przez Ciebie URL nie jest pełnym adresem URL, czyli na przykład zawiera wielokropki („...”) lub spację („ ”) w środku lub na końcu albo nie zawiera kluczowych elementów adresu URL (takich jak ciąg znaków „http://”, „.com”, „.org” itd.). Pamiętaj, że nie będziemy mogli przyjąć zgłoszenia, jeśli którykolwiek z adresów URL jest nieprawidłowy.
Na przykład:

http://example_1.com
Ten adres URL dotyczy mnie dlatego, że... Tej strony nie powinno być w wynikach wyszukiwania, ponieważ...
http://example_2.com
Ten adres URL dotyczy mnie dlatego, że... Tej strony nie powinno być w wynikach wyszukiwania, ponieważ...
Musisz przedstawić kopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Twoją tożsamość.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej prośbie są prawdziwe i że jestem osobą, której dotyczy treść wskazanych stron internetowych, lub mam jej upoważnienie, by przesłać tę prośbę. *
Pamiętaj, że nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej prośby, jeśli będzie ona niekompletna lub nieprawidłowo wypełnisz formularz.

Podpis

Wpisując swoje imię i nazwisko poniżej oraz klikając „Prześlij”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z poniższymi zasadami oraz oświadczasz, że powyższe stwierdzenia są prawdziwe, że prosisz o usunięcie wyników wyszukiwania powiązanych z wymienionymi powyżej adresami URL, a jeśli działasz w imieniu innej osoby – że masz odpowiednie pełnomocnictwo.

Firma Google Inc. wykorzysta dane osobowe przesłane w tym formularzu (m.in. adres e-mail i wszelkie informacje o tożsamości), a także wszelkie dane osobowe, które prześlesz w ewentualnej późniejszej korespondencji, w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia i spełnienia wymagań prawnych. Szczegóły prośby możemy udostępnić instytucjom zajmującym się ochroną danych – jednak tylko wtedy, gdy zażądają one tych informacji, by zbadać lub sprawdzić podjętą przez nas decyzję. Tak się zwykle dzieje, gdy w sprawie naszej decyzji skontaktujesz się z taką instytucją w swoim kraju. Szczegóły możemy też udostępnić webmasterom adresów URL, które usuniemy z naszych wyników wyszukiwania.

Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko
Wprowadź swój podpis.
Wprowadź datę.
* Pole wymagane