Google-apps
Hoofdmenu

Verwijderingsverzoek voor zoekresultaten onder het recht inzake gegevensbescherming in Europa

Achtergrond

Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in mei 2014 (C-131/12, 13 mei 2014) hebben bepaalde mensen het recht zoekmachines te vragen specifieke resultaten te verwijderen voor zoekopdrachten waarin hun naam voorkomt, in gevallen waarin de privacyrechten van de persoon zwaarder wegen dan de belangen van de weergave van die resultaten.

Wanneer u een dergelijk verzoek indient, wegen we de privacyrechten van het individu af tegen het publieke belang om op de hoogte te zijn van deze informatie en het recht om deze informatie te distribueren. Tijdens de evaluatie van uw verzoek bekijken we of de resultaten verouderde informatie over u bevatten en of de informatie een publiek belang dient. We kunnen bijvoorbeeld weigeren bepaalde informatie over financiële oplichting, wanprestaties, strafrechtelijke veroordelingen of openbaar gedrag van overheidsfunctionarissen te verwijderen.

U heeft een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als u dit verzoek namens iemand anders indient, moet u een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken. Uw verzoek kan alleen worden verzonden als u alle velden invult die zijn gemarkeerd met een sterretje*.

Vul alle verplichte velden in.

Persoonlijke gegevens

Dit moet de naam zijn die, wanneer deze wordt gebruikt in een zoekopdracht, de resultaten produceert die u wilt laten verwijderen. Als u meerdere namen wilt indienen (bijvoorbeeld als uw meisjesnaam anders is dan uw huidige achternaam), plaatst u een '/' tussen de namen. Bijvoorbeeld: 'Jan Smits / Jan Jansen'.
Geef uw naam op.
Uw eigen naam, ook als u het verzoek indient namens iemand anders die u bevoegd bent te vertegenwoordigen. Als u iemand anders vertegenwoordigt, moet u wettelijk bevoegd zijn om namens deze persoon op te treden.
(Het e-mailadres dat we gebruiken om contact met u op te nemen met updates over uw klacht)
E-mailadres voor contact

Zoekresultaten die u wilt laten verwijderen uit de lijst met resultaten die wordt weergegeven wanneer u zoekt naar de naam

Geef elk resultaat op in de lijst met resultaten die u wilt laten verwijderen. Geef hiervoor de URL op voor de webpagina waaraan het resultaat is gelinkt. U kunt de URL kopiëren uit uw browserbalk nadat u op het betreffende resultaat heeft geklikt. Als u meer dan één URL wilt indienen in dit verzoek, klikt u op 'Meer toevoegen' voor elke extra URL. Bekijk meer informatie over hoe u de URL van een pagina kunt vinden.
Meer toevoegen
Geef een geldige URL op die wordt weergegeven in zoekresultaten van Google. De URL die u heeft opgegeven, is mogelijk geen volledige URL, wat betekent dat deze kan zijn afgebroken met een ellips ('...'), een spatie (' ') in het midden of aan het eind bevat of dat belangrijke elementen van een URL (zoals 'http://', '.com', '.org', enzovoort) ontbreken. Houd er rekening mee dat we uw verzoek niet kunnen accepteren als een of meer van deze URL's ongeldig zijn.
Voorbeeld:

http://example_1.com
Deze URL gaat over mij, omdat... Deze pagina moet niet worden opgenomen als zoekresultaat omdat...
http://example_2.com
Deze URL gaat over mij, omdat... Deze pagina moet niet worden opgenomen als zoekresultaat omdat...
U moet een kopie van uw identiteitsbewijs met foto meesturen.
Ik verklaar dat de informatie in dit verzoek juist is en dat ik de persoon ben die wordt benadeeld door de aangegeven webpagina's of dat ik namens die persoon bevoegd ben dit verzoek in te dienen. *
Houd er rekening mee dat we uw klacht niet kunnen verwerken als het formulier niet correct is ingevuld of als het verzoek onvolledig is.

Handtekening

Door uw naam hieronder te typen en op 'Verzenden' te klikken, gaat u akkoord met de verwerking van de persoonlijke gegevens die u verzendt zoals hieronder beschreven en verklaart u dat de bovenstaande uitspraken waar zijn, dat u degene bent die verzoekt om verwijdering van de zoekresultaten die worden aangeduid door de URL's die u hierboven heeft vermeld, en dat u, als u handelt namens anderen, wettelijk bevoegd bent om dit te doen.

Google Inc. gebruikt de persoonlijke gegevens die u in dit formulier opgeeft (waaronder uw e-mailadres en ID-gegevens) en eventuele persoonlijke gegevens die u indient bij verdere correspondentie om uw verzoek te verwerken en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen details van uw verzoek delen met instanties voor gegevensbescherming, maar alleen wanneer dergelijke instanties deze details nodig hebben om onderzoek te doen of een beslissing van ons te controleren. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer u ervoor heeft gekozen contact met uw nationale instantie voor gegevensbescherming op te nemen over onze beslissing. We kunnen details verstrekken aan de webmaster(s) van de URL's die zijn verwijderd uit onze zoekresultaten.

Typ hier uw volledige naam
Geef uw naam op als handtekening.
Geef de datum op.
* Verplicht veld