Google'i rakendused
Peamenüü

Otsingutulemuse eemaldamistaotlus Euroopa andmekaitseseaduse alusel

Taust

Mais 2014 kinnitati Euroopa Liidu Kohtu hiljutise otsusega (C-131/12, 13. mai 2014), et teatud inimesed võivad paluda otsingumootoritest eemaldada tulemused teatud päringute kohta, mis sisaldavad nende nime, kui inimese õigused privaatsusele kaaluvad üles tulemuste kuvamise huvid.

Kui esitate sellise taotluse, arvestame selle hindamisel üksikisiku õigust privaatsusele ning avalikkuse huvi teabe vastu ja teabe levitamise õigust. Teie taotluse hindamisel vaatame, kas tulemused sisaldavad teie kohta aegunud teavet ja kas teabe kohta on olemas avalik huvi – võime näiteks keelduda teatud teabe eemaldamisest seoses finantspettuste, ametiseisundi kuritarvitamise, kriminaalsete süüdimõistmiste või riigiametnike avaliku käitumisega.

Vormi täitmiseks on vaja isikutunnistuse digitaalset koopiat. Kui esitate taotluse kellegi teise nimel, peate esitama selle inimese isikutunnistuse. Taotluse esitamiseks peavad tärniga * tähistatud väljad olema täidetud.

Palun täitke kõik nõutavad väljad.

Isiklik teave

See peaks olema nimi, mis otsingupäringuna kasutamisel esitab tulemused, mille soovite eemaldada. Kui soovite esitada mitu nime (nt kui teie neiupõlvenimi erineb praegusest perekonnanimest), sisestage nimede vahele märk „/”. Näiteks „John Smith / John Doe”.
Sisestage oma nimi.
Teie nimi, isegi kui esitate taotluse kellegi teise nimel, kelle esindamiseks teil on volitus. Kui esindate kedagi teist, siis peab teil olema juriidiline volitus tema nimel tegutsemiseks.
(E-posti aadress, mille abil saame teiega kaebusega seoses ühendust võtta)
Kontakti e-posti aadress

Otsingutulemused, mille soovite eemaldada nime otsimisel esitatavate tulemuste loendist

Tuvastage tulemuste loendis iga tulemus, mille soovite eemaldada, esitades selle veebilehe URL-i, kuhu tulemus lingib. URL-i saate kopeerida brauseriribalt pärast seda, kui olete klõpsanud kõnealusel otsingutulemusel. Kui soovite selle taotlusega esitada mitu URL-i, klõpsake iga lisa-URL-i lisamiseks nupul „Lisa veel”. Vaadake lisateavet lehe URL-i leidmise kohta.
Lisa täiendavad
Sisestage Google'i otsingutulemustes kuvatav kehtiv URL. Sisestatud URL ei pruugi olla täielik URL, mis tähendab, et see võib olla eraldatud ellipsiga („…”), sisaldada keskel või lõpus tühikut („ ”) või sellest võivad puududa olulised URL-i elemendid (nt puuduv „http://”, „.com”, „.org” jne). Pidage meeles, et me ei saa teie taotlust aktsepteerida, kui mõni neist URL-idest on kehtetu.
Näide.

http://example_1.com
See URL on minuga seotud, kuna ... Seda lehte ei tohiks otsingutulemustesse kaasata, kuna ...
http://example_2.com
See URL on minuga seotud, kuna ... Seda lehte ei tohiks otsingutulemustesse kaasata, kuna ...
Peate esitama koopia fotoga isikutunnistusest.
Kinnitan, et taotIuses olev teave on täpne ja ma olen isik, keda tuvastatud veebisaidid mõjutavad (või mul on mõjutatud isiku volitus selle taotluse esitamiseks). *
Pange tähele, et me ei saa teie taotlust menetleda, kui vorm pole korralikult täidetud või taotlus on poolik.

Allkiri

Kui sisestate allpool oma nime ja klõpsate nupul „Esita”, nõustute teie esitatud isiklike andmete töötlemisega allkirjeldatud viisil ning kinnitate, et ülaltoodud väited on tõesed ja olete taotlenud ülaltoodud URL-idel olevate otsingutulemuste eemaldamist. Samuti kinnitate, et kui tegutsete teiste isikute nimel, on teil selleks juriidiline volitus.

Google Inc. kasutab selles vormis esitatud isiklikke andmeid (sh teie e-posti aadress ja mis tahes isikut tuvastav teave) ning kõigis järgmistes kirjades esitatud isiklikke andmeid teie taotluse menetlemiseks ja meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Võime teie taotluse üksikasju jagada andmekaitseorganitega, aga seda vaid juhul, kui neid andmeid vajatakse meie tehtud otsuse uurimiseks või ülevaatamiseks. See juhtub tavaliselt seetõttu, et olete meie otsuse tõttu võtnud ühendust oma riiklike andmekaitseorganitega. Võime andmeid jagada ka meie otsingutulemustest eemaldatud URL-ide veebihalduri(te)ga.

Sisestage siia oma täisnimi
Sisestage oma allkiri.
Sisestage kuupäev.
* Kohustuslik väli