Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Αίτημα κατάργησης αποτελεσμάτων αναζήτησης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων

Φόντο

Το Μάιο του 2014, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-131/12, 13 Μαΐου 2014) έκρινε ότι ορισμένα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τις μηχανές αναζήτησης να καταργούν συγκεκριμένα αποτελέσματα για ερωτήματα που περιλαμβάνουν το όνομά τους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συμφέροντα επί των εν λόγω εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων υπεραντισταθμίζονται από τα δικαιώματα απορρήτου του εκάστοτε ατόμου.

Όταν προβαίνετε σε ένα τέτοιο αίτημα, εξισορροπούμε τα δικαιώματα απορρήτου του ατόμου με το δημόσιο συμφέρον για ενημέρωση και διανομή πληροφοριών. Κατά την αξιολόγηση του αιτήματός σας, θα εξετάσουμε το κατά πόσο τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν παρωχημένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, καθώς και το κατά πόσο υπάρχει δημόσιο συμφέρον ως προς τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την κατάργηση ορισμένων πληροφοριών που αφορούν οικονομικές απάτες, επαγγελματική αμέλεια, καταδικαστικές αποφάσεις ή τη δημόσια συμπεριφορά κρατικών αξιωματούχων.

Για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό αντίγραφο μιας μορφής εξακρίβωσης ταυτότητας. Εάν υποβάλετε το παρόν αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου, θα πρέπει να παράσχετε την εξακρίβωση ταυτότητας για λογαριασμό του. Για να υποβάλετε το αίτημά σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία που είναι επισημασμένα με αστερίσκο (*).

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Προσωπικά στοιχεία

Αυτό θα πρέπει να είναι το όνομα από το οποίο, όταν χρησιμοποιείται ως ερώτημα αναζήτησης, προκύπτουν τα αποτελέσματα που θέλετε να καταργήσετε. Αν θέλετε να υποβάλετε πολλά ονόματα (π.χ. εάν το πατρικό σας όνομα διαφέρει από το επώνυμό σας), τοποθετήστε το σύμβολο "/" ανάμεσα στα ονόματα. Για παράδειγμα, "Γιάννης Παπαδόπουλος / Γιάννης Παπαδάκης".
Πληκτρολογήστε το όνομά σας.
Το όνομά σας, ακόμα και εάν έχετε υποβάλει το αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου που εκπροσωπείτε βάσει εξουσιοδότησης. Εάν εκπροσωπείτε κάποιον άλλο, θα πρέπει να έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ μέρους του.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερώσεις σχετικά με την καταγγελία σας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας

Αποτελέσματα αναζήτησης που θέλετε να καταργηθούν από τη λίστα αποτελεσμάτων που εμφανίζεται κατά την αναζήτηση του ονόματος

Προσδιορίστε κάθε αποτέλεσμα στη λίστα αποτελεσμάτων που θέλετε να καταργηθεί, αναφέροντας το URL της ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το αποτέλεσμα. Μπορείτε να ανακτήσετε το URL από τη γραμμή του προγράμματος περιήγησης, αφού κάνετε κλικ στο εν λόγω αποτέλεσμα αναζήτησης. Εάν θέλετε να υποβάλετε περισσότερα από ένα URL σε αυτό το αίτημα, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη περισσότερων" για κάθε επιπλέον URL. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να βρείτε το URL μιας σελίδας.
Προσθήκη περισσότερου
Εισαγάγετε ένα έγκυρο URL που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης Google. Το URL που εισαγάγατε ενδέχεται να μην είναι πλήρες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαχωρίζεται με αποσιωπητικά ("..."), να έχει κενό διάστημα (" ") στη μέση ή στο τέλος ή να απουσιάζουν από αυτά βασικά στοιχεία (όπως να λείπουν τα εξής: "http://", ".com", ".org" κ.λπ.). Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η αποδοχή του αιτήματός σας, εάν οποιαδήποτε από αυτά τα URL δεν είναι έγκυρα.
Για παράδειγμα:

http://example_1.com
Αυτή η διεύθυνση URL αφορά εμένα, επειδή… Αυτή η σελίδα δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αναζήτησης, επειδή…
http://example_2.com
Αυτή η διεύθυνση URL αφορά εμένα, επειδή… Αυτή η σελίδα δεν θα έπρεπε να εμφανίζεταιι ως αποτέλεσμα αναζήτησης, επειδή…
Θα πρέπει να δώσετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας με φωτογραφία.
Δηλώνω ότι τα στοιχεία στο παρόν αίτημα είναι ακριβή, καθώς και ότι είμαι το πρόσωπο που θίγεται από τις προσδιοριζόμενες ιστοσελίδες ή ότι έχω εξουσιοδοτηθεί κατάλληλα από το πρόσωπο που θίγεται, για να υποβάλω το παρόν αίτημα. *
Λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, εάν η φόρμα δεν είναι σωστά συμπληρωμένη ή εάν το αίτημα είναι ελλιπές.

Υπογραφή

Εάν πληκτρολογήσετε το όνομά σας παρακάτω και κάνετε κλικ στην επιλογή "Υποβολή", συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που έχετε υποβάλει όπως περιγράφεται παρακάτω και δηλώνετε ότι οι παραπάνω δηλώσεις είναι αληθείς, ότι αιτείστε την κατάργηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης που προσδιορίζονται από τα URL που έχετε αναφέρει παραπάνω και ότι, εάν ενεργείτε εκ μέρους άλλων προσώπων, έχετε τη δέουσα νόμιμη εξουσιοδότηση.

Η Google Inc. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρείχατε σε αυτήν τη φόρμα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν στοιχείων ταυτότητας) και τυχόν προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να υποβάλετε σε μελλοντική επικοινωνία για λόγους επεξεργασίας του αιτήματός σας και εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεών της. Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε στοιχεία του αιτήματός σας σε αρχές προστασίας δεδομένων, αλλά μόνο όταν απαιτούν αυτά τα στοιχεία, προκειμένου να διερευνήσουν ή να εξετάσουν κάποια απόφασή μας. Αυτό συνήθως συμβαίνει, όταν επιλέγετε να επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων σχετικά με την απόφασή μας. Έχουμε το δικαίωμα να παράσχουμε στοιχεία στους webmaster των URL που έχουν καταργηθεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πληκτρολογήστε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας εδώ
Εισαγάγετε την υπογραφή σας.
Εισαγάγετε την ημερομηνία.
* Απαιτούμενο πεδίο