Google-apps
Hovedmenu

Anmodning om fjernelse af søgeresultater i henhold til den europæiske databeskyttelseslovgivning

Baggrund

I maj 2014 fandt en afgørelse fra EU-Domstolen (C-131/12, 13. maj 2014), at visse personer har ret til at anmode søgemaskiner om at fjerne bestemte resultater for forespørgsler, som indeholder deres navn, hvis personens ret til privatliv går forud for interessen i de viste resultater.

Når du fremsætter denne type anmodning, forsøger vi at afbalancere den enkelte brugers ret til privatliv med offentlighedens interesse i at få indsigt i og ret til at videregive oplysninger. Når vi skal vurdere din anmodning, vil vi se på, om resultaterne omfatter forældede oplysninger om dig, samt hvorvidt offentligheden har interesse i oplysningerne – vi kan f.eks. vælge at afvise en anmodning om at fjerne visse oplysninger om økonomisk svindel, pligtforsømmelse, straffedomme eller embedsmænds offentlige adfærd.

Du skal have en digital kopi af et identifikationsbevis for at udfylde denne formular. Hvis du indsender denne anmodning på vegne af en anden, skal du vedlægge id-oplysninger for denne person. Felter markeret med en stjerne * skal udfyldes, før anmodningen kan indsendes.

Udfyld alle obligatoriske felter.

Personlige oplysninger

Dette skal være det navn, som, når det anvendes som en søgeforespørgsel, giver de resultater, du ønsker at få fjernet. Hvis du vil indsende flere navne (f.eks. hvis dit pigenavn/drengenavn ikke er dit nuværende efternavn), skal du sætte en "/" mellem navnene, f.eks. "Jens Hansen / Jens Nielsen".
Indtast dit navn.
Dit eget navn, også selvom du fremsætter anmodningen på vegne af en anden, som du er bemyndiget til at repræsentere. Hvis du repræsenterer en anden person, skal du være juridisk bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne.
(E-mailadresse, hvor vi vil kontakte dig med opdateringer om din klage)
Kontaktpersons e-mail-adresse

Søgeresultater, du vil have fjernet fra listen over de resultater, der fremkommer ved en søgning på det pågældende navn

Identificer ethvert resultat på listen over resultater, som du vil have fjernet, ved at angive webadressen for den webside, som resultatet linker til. Webadressen kan kopieres fra adresselinjen, når du klikker på et søgeresultat. Hvis du ønsker at indsende mere end én webadresse i denne anmodning, skal du klikke på "Tilføj ekstra" for hver ekstra webadresse. Få flere oplysninger om, hvordan du finder webadressen på en side.
Tilføj yderligere
Indtast en gyldig webadresse, der vises i Googles søgeresultater. Den indtastede webadresse er muligvis ikke en komplet webadresse, det vil sige, at den muligvis er opdelt med ellipse ("..."), har et mellemrum ("") i midten eller i slutningen eller mangler vigtige webadresseelementer (f.eks. hvis der mangler "http://", ".com", ".org" osv.). Bemærk, at vi ikke kan acceptere din anmodning, hvis nogen af disse webadresser er ugyldige.
Eksempel:

http://example_1.com
Denne webadresse vedrører mig, fordi... Denne side bør ikke være til stede som et søgeresultat, fordi...
http://example_2.com
Denne webadresse vedrører mig, fordi... Denne side bør ikke være til stede som et søgeresultat, fordi...
Du skal sende en kopi af et billed-id.
Jeg erklærer, at oplysningerne i denne anmodning er korrekte, og at jeg er den person, som de identificerede websider vedrører, eller jeg har bemyndigelse til at indsende denne anmodning på vegne af den person, som websiderne vedrører. *
Bemærk, at vi ikke kan behandle din anmodning, hvis formularen ikke er udfyldt korrekt, eller hvis anmodningen er ufuldstændig.

Underskrift

Ved at skrive dit navn nedenfor og klikke på "send" accepterer du, at de personlige oplysninger, du sender, kan behandles som beskrevet nedenfor, og du erklærer, at ovenstående udsagn er sande, at du anmoder om fjernelse af de søgeresultater, der er identificeret ved ovennævnte webadresser, og at du, hvis du handler på vegne af en anden person, har juridisk bemyndigelse hertil.

Google Inc. bruger de personlige oplysninger, som du angiver i denne formular (herunder din e-mailadresse og eventuelle id-oplysninger) og eventuelle personlige oplysninger, du måtte indsende i senere korrespondance, med henblik på at behandle din anmodning og overholde vores retlige forpligtelser. Det kan ske, at vi deler nogle af oplysningerne i din anmodning med relevante databeskyttelsesmyndigheder, men kun hvis de anmoder om disse oplysninger i forbindelse med en undersøgelse eller gennemgang af en beslutning, som vi har truffet. Dette sker som regel, fordi du har valgt at kontakte den nationale databeskyttelsesmyndighed vedrørende vores beslutning. Vi sender muligvis oplysninger til webmasterne for de webadresser, der er blevet fjernet fra vores søgeresultater.

Indtast dit fulde navn her
Angiv din underskrift.
Indtast datoen.
* Obligatorisk felt