Приложения на Google
Главно меню

Заявка за премахване на резултати от търсенето съгласно законодателството за защита на данните в Европа

Предистория

През май 2014 г. решение на Съда на Европейския съюз (C-131/12, 13 май 2014 г.) постанови, че някои хора могат да искат от търсещите машини да премахнат конкретни резултати за заявки, които включват името им, когато правото на поверителност на лицето натежава над интереса за показване на тези резултати.

Когато подавате такова искане, ще потърсим баланс между правото на поверителност на личността и интереса на обществеността да знае, както и правото за разпространение на информация. Когато оценяваме заявката ви, ще проверим дали резултатите включват неактуална информация за вас, както и дали има обществен интерес към информацията – например може да откажем премахването на определена информация за финансови измами, професионална небрежност, криминални присъди или обществено поведение на държавни служители.

За попълването на този формуляр ще ви е необходимо цифрово копие на документ за самоличност. Ако подавате заявката от името на друг човек, ще трябва да удостоверите самоличността му. За да изпратите заявката, трябва да попълните означените със звездичка (*) полета.

Моля, попълнете всички задължителни полета.

Лична информация

Това трябва да е името, при използването на което като заявка за търсене се получават резултатите, чието премахване желаете. Ако искате да изпратите няколко имена (напр. ако моминското ви име не е същото като настоящата ви фамилия), разделете ги с „/“. Например „Иван Петров / Иван Тодоров“.
Моля, въведете името си.
Вашето име, дори да изпращате заявката от името на друг човек, когото сте упълномощени да представлявате. Ако представлявате другиго, трябва да имате правни пълномощия да действате от негово име.
(Имейл адресът, на който ще се свързваме с вас с актуализации относно жалбата ви)
Имейл адрес за връзка

Резултати от търсенето, които искате да бъдат премахнати от списъка, получен при търсене на името ви

Идентифицирайте в списъка с резултати онези, чието премахване желаете, като посочите URL адресите на уеб страниците, към които водят. Можете да намерите URL адреса в лентата на браузъра си, след като кликнете върху въпросния резултат от търсенето. Ако в заявката искате да изпратите повече от един URL адрес, кликнете върху „Добавяне на още“ за всеки от тях. Научете повече за това, как да намерите URL адреса на страница.
Добавяне на още
Моля, въведете валиден URL адрес, който се показва в резултатите от търсенето с Google. Не е задължително този адрес да е пълен, т.е. може да съдържа многоточие (...) или интервал ( ) в средата или в края или от него да липсват основни елементи (напр. „http://“, „.com“, „.org“ и т.н.). Обърнете внимание, че не можем да приемем заявката ви, ако някой от тези URL адреси е невалиден.
Например:

http://example_1.com
Този URL адрес се отнася за мен, защото... Тази страница не бива да се включва като резултат от търсенето, защото...
http://primer_2.com
Този URL адрес се отнася за мен, защото... Тази страница не бива да се включва като резултат от търсенето, защото...
Трябва да предоставите копие на документ за самоличност със снимка.
Декларирам, че информацията в тази заявка е точна и че аз съм човекът, засегнат от идентифицираните уеб страници, или съм упълномощен/а от засегнатия човек да изпратя тази заявка. *
Моля, имайте предвид, че няма да можем да обработим заявката ви, ако е непълна или ако формулярът не е попълнен правилно.

Подпис

Въвеждайки името си по-долу и кликвайки върху „изпращане“, се съгласявате с посочената по-долу обработка на изпратената от вас лична информация и декларирате, че гореизложените твърдения са верни, че искате премахването на резултатите от търсенето, идентифицирани с изброените по-горе URL адреси, и че ако действате от името на други лица, сте упълномощени за това.

Google Inc. ще използва личната информация, която предоставите в този формуляр (включително имейл адреса ви и данните за самоличността ви), както и личната информация, евентуално предоставена в бъдеща кореспонденция, за целите на обработката на заявката ви и за изпълняване на законовите ни задължения. Може да споделим подробности за заявката ви с органите за защита на данните, но само когато ги поискат за разследване или проверка на наше решение. Това обикновено би се случило, когато се свържете с националния си орган за защита на данните относно решението ни. Може да предоставим подробности на уеб администратора или съответно уеб администраторите на URL адресите, премахнати от резултатите ни от търсенето.

Моля, въведете пълното си име тук
Моля, въведете подписа си.
Моля, въведете датата.
* Задължително поле