Zgłaszanie naruszenia praw autorskich

W Google obowiązuje zasada reagowania na jasno sformułowane powiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Poniżej opisujemy, jakie informacje powinny znaleźć się w takim powiadomieniu. Utworzyliśmy tę stronę, by ułatwić zgłaszanie do Google podejrzeń naruszenia praw autorskich i zminimalizować liczbę zgłoszeń fałszywych oraz takich, które trudno zrozumieć lub zweryfikować. Określona poniżej forma zgłoszenia jest zgodna z sugerowaną w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act (jej tekst zawiera strona amerykańskiego Urzędu ds. Praw Autorskich: https://www.copyright.gov/), lecz będziemy odpowiadać na zgłoszenia tego typu pochodzące również z innych jurysdykcji.

Bez względu na to, czy możemy ponosić odpowiedzialność za takie naruszenie w świetle prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, nasza reakcja może obejmować usunięcie materiału będącego przedmiotem ewentualnego naruszenia, uniemożliwienie do niego dostępu lub usunięcie subskrypcji. Jeśli w odpowiedzi na zawiadomienie usuniemy materiał lub uniemożliwimy do niego dostęp, możemy powiadomić właściciela lub administratora danej strony lub treści, aby umożliwić mu wniesienie roszczenia wzajemnego. Mamy też zasadę, by dokumentować wszystkie otrzymywane zawiadomienia o naruszeniu prawa. Polega to między innymi na opublikowaniu zawiadomienia lub przesłaniu go innym podmiotom. Przykład tego, co publikujemy, znajdziesz na https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

WAŻNE: jeśli w zawiadomieniu podasz nieprawdziwe informacje o tym, że materiał lub działanie są niezgodne z prawem, możesz ponieść odpowiedzialność za wyrządzone szkody (łącznie z kosztami postępowania i opłatą za usługi prawne). Orzecznictwo sądowe potwierdza, że przed wysłaniem zawiadomienia należy rozważyć możliwe argumenty obrony, ograniczenia i wyjątki dotyczące praw autorskich. W jednej ze spraw, dotyczącej treści w internecie, firmie, która żądała usunięcia materiałów chronionych na mocy prawa dozwolonego użytku obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, nakazano zwrot kosztów postępowania i opłat za usługi prawne w kwocie 100 000 USD. W razie braku pewności, czy określone materiały dostępne online naruszają Twoje prawa autorskie, proponujemy najpierw skontaktować się z prawnikiem.

* Pole wymagane

Twoje dane

Twoje imię i nazwisko (również w przypadku, gdy przesyłasz zgłoszenie w imieniu innej osoby, do reprezentowania której masz pełnomocnictwo). Jeśli reprezentujesz inną osobę, musisz mieć odpowiednie pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.
W odpowiednich przypadkach.
W odpowiednich przypadkach, np. jeśli jesteś przedstawicielem prawnym.

Twój utwór chroniony prawem autorskim

Na przykład „Zdjęcia golden retrievera” lub „Tekst zaczynający się zwrotem «Witam» i kończący się zwrotem «Do widzenia»”.
Wpisz po jednej pozycji w każdym wierszu

Treści, które Twoim zdaniem naruszają prawo

W PRZYPADKU SERWISU GOOGLE NEWS MUSISZ WSKAZAĆ KAŻDY WPIS, KTÓRY ZAWIERA BEZPOŚREDNI LINK DO ARTYKUŁU Z MATERIAŁEM PRZYPUSZCZALNIE NARUSZAJĄCYM PRAWA. W związku z tym podaj (a) informację, że artykuł został znaleziony w serwisie Google News, (b) wyszukiwane hasło oraz (c) adres URL każdego artykułu przypuszczalnie naruszającego prawa.

Załóżmy na przykład, że (hipotetycznie) wykonasz wyszukiwanie hasła „Google” w witrynie news.google.com i stwierdzisz, że wyniki trzeci i czwarty zawierają bezpośrednie linki do strony internetowej, która Twoim zdaniem narusza prawa autorskie do chronionego tekstu określonego powyżej. W takim przypadku należałoby podać następujące informacje:
Artykuł jest wymieniony w wynikach wyszukiwania w serwisie Google News.
Wyszukiwane hasło: Google
Strony internetowe naruszające prawa: http://www.witryna_naruszajaca_prawa.com/artykul/google-wiecej_materialow_naruszajacych_prawa

Dodaj kolejne
Jeśli chcesz zgłosić wiele adresów URL, w jednym zgłoszeniu prześlij od 10 do 100 adresów – dzięki temu szybciej je sprawdzimy. Aby podać kilka adresów URL, kliknij poniżej link „Dodaj kolejne”.
Podaj prawidłowy adres URL. Adresy muszą zawierać http:// i nie mogą zawierać spacji. Uzyskaj pomoc w znalezieniu adresu URL

Oświadczenia

Pamiętaj, że otrzymywane przez nas informacje prawne są przekazywane innym podmiotom, które mogą je publikować i opatrywać adnotacjami (po uprzednim usunięciu danych osobowych). W związku z tym treści przesyłane w tym formularzu będą przekazywane projektowi Lumen (http://www.lumendatabase.org) w celu opublikowania. Przykład tego, co publikujemy, znajdziesz na http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. W przypadku usług takich jak Wyszukiwarka Google w wynikach wyszukiwania zamiast usuniętej zawartości będzie wyświetlany link do opublikowanego powiadomienia.

Podpis

Wpisanie imienia i nazwiska jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu cyfrowego, który jest prawnie wiążący tak samo jak podpis odręczny. Aby zgłoszenie zostało złożone poprawnie, musisz podpisać się dokładnie tym samym imieniem i nazwiskiem jak to wpisane w górnej części formularza.
Musisz podpisać się dokładnie tym samym imieniem i nazwiskiem jak to wpisane w górnej części formularza.
Podpisano Thu, 12 Dec 2019
Nie rozpatrujemy skarg, które nie zostały poprawnie wypełnione lub są niekompletne. Jeśli problem dotyczy wielu usług Google, prześlij osobne zgłoszenie dla każdej z nich. Instrukcje dotyczące wypełniania zawiadomienia zgodnie z przepisami ustawy DMCA zawiera strona http://support.google.com/legal/answer/1120734 (informacje znajdziesz na pasku bocznym po lewej stronie).

Wyłączenie konta

W wielu usługach Google nie ma właścicieli kont ani subskrybentów. W usługach, z których można korzystać za pomocą konta lub subskrypcji, Google w odpowiednich okolicznościach wyłącza konta osób dopuszczających się ponownego naruszenia prawa. Jeśli Twoim zdaniem właściciel konta lub subskrybent uporczywie narusza prawo, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Google ds. ustawy DMCA, korzystając z instrukcji przedstawionych powyżej. Podaj informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy dany właściciel konta lub subskrybent rzeczywiście uporczywie narusza prawo.
To pole jest wymagane.
Do Google zostaną wysłane pewne informacje o koncie i systemie. Będziemy z nich korzystać zgodnie z naszą Polityką prywatnościWarunkami korzystania z usług, by rozwiązywać problemy techniczne i ulepszać nasze usługi.
Additional info