Rapportér påstået krænkelse af ophavsret

Det er vores politik at reagere på klare meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten. Denne side beskriver de oplysninger, der skal angives i disse meddelelser. Siden er udviklet for at gøre det så nemt som muligt at indsende klager over påståede krænkelser til Google og samtidig reducere antallet af modtagne klager, som viser sig at være svigagtige eller svære at forstå eller bekræfte. Meddelelsesformularen, der er angivet nedenfor, er i overensstemmelse med den formular, som anbefales af den amerikanske lov om ophavsret (DMCA, Digital Millennium Copyright Act – indholdet af denne kan ses på websitet for den amerikanske styrelse for ophavsret https://www.copyright.gov/), men vi besvarer også meddelelser af denne type fra andre jurisdiktioner.

Uanset om vi kan være ansvarlige for en sådan krænkelse i henhold til lokal national lovgivning eller amerikansk lovgivning, kan vi reagere ved at fjerne eller deaktivere adgangen til materiale, der hævdes at være et resultat af krænkende aktiviteter, og/eller opsige abonnenter. Hvis vi fjerner eller deaktiverer adgangen som reaktion på en sådan meddelelse, kan vi informere ejeren eller administratoren af det berørte website eller indhold, så vedkommende har mulighed for at gøre indsigelse. Det er også vores politik at dokumentere alle meddelelser om påståede krænkelser, som vi modtager, herunder ved at sende en kopi af meddelelsen til en eller flere tredjeparter eller offentliggøre den. Du kan se et eksempel på en sådan offentliggørelse på https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

VIGTIGT! Hvis du angiver urigtige oplysninger i din meddelelse om, hvorvidt materialet eller aktiviteten udgør en overtrædelse, kan du gøres erstatningspligtig (herunder for sagsomkostninger og advokatsalærer). Domstole har fastslået, at du skal tage forsvar af ophavsretten samt begrænsninger og undtagelser i betragtning, inden du sender en meddelelse. I en sag, der involverede onlineindhold, måtte en virksomhed betale over 100.000 USD i sagsomkostninger og advokatsalærer efter at have rapporteret indhold, der var beskyttet af det amerikanske fair use-princip. Hvis du ikke er sikker på, om materiale, der er tilgængeligt online, krænker din ophavsret, foreslår vi derfor, at du først kontakter en advokat.

* Obligatorisk felt

Dine oplysninger

Dit eget navn, også selvom du fremsætter anmodningen på vegne af en anden, som du er bemyndiget til at repræsentere. Hvis du repræsenterer en anden, skal du være juridisk bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne.
Hvis relevant.
Hvis relevant. Det kan f.eks. være, hvis du er juridisk repræsentant.

Dit ophavsretsligt beskyttede værk

F.eks. "Billederne af golden retrieveren" eller "Teksten, der begynder med 'Hej' og slutter med 'Farvel'".
Angiv ét element pr. linje

Påstået krænkende indhold

Du skal identificere alle annoncer, der direkte linker til en webside, som angiveligt indeholder krænkende materiale. Det kræver, at du angiver (a) den søgeforespørgsel, som du anvendte, og (b) annonceteksten og webadressen for hvert enkelt påstået krænkende søgeresultat (bemærk, at den synlige webadresse for hver annonce vises som den sidste linje i hvert annonceresultat).
Tilføj yderligere
Hvis du har mange webadresser, der skal rapporteres, anbefaler vi, at du indsender mellem 10 og 100 pr. meddelelse, så de behandles hurtigst muligt. Du kan indsende flere webadresser ved at klikke på linket "Tilføj flere" nedenfor.
Angiv en gyldig webadresse. Webadresser skal indeholde http:// og må ikke indeholde mellemrum. Få hjælp til at finde en webadresse.

Edsvorne erklæringer

Jeg mener i god tro, at brugen af det ophavsretsligt beskyttede materiale, der er beskrevet ovenfor som påstået krænkende, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes repræsentant eller lovgivningen. *
Oplysningerne i denne underretning er nøjagtige, og jeg sværger under strafansvar, at jeg er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der er påstået krænket. *
Bemærk, at vi sender en kopi af alle modtagne juridiske meddelelser til en tredjepart, der kan offentliggøre og annotere den (uden dine personlige oplysninger). Det indhold, som indsendes i denne formular, videresendes til Lumen (http://www.lumendatabase.org) med henblik på offentliggørelse. Du kan se et eksempel på en sådan offentliggørelse på http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. I forbindelse med produkter såsom Google Websøgning vises der et link til din offentliggjorte meddelelse i stedet for det fjernede indhold.

Underskrift

Ved at skrive dit fulde navn nedenfor giver du os din digitale underskrift, som er juridisk bindende på lige fod med din fysiske underskrift. Din underskrift skal stemme fuldkommen overens med det fornavn og efternavn, du har angivet øverst i denne formular, for at din indsendelse kan gennemføres.
Din underskrift skal stemme fuldkommen overens med det fornavn og efternavn, du har angivet øverst i denne formular
Underskrevet dags dato Sat, 30 May 2020
Bemærk, at vi ikke behandler din klage, hvis den er ufuldstændig eller ikke er udfyldt korrekt. Hvis flere Google-produkter er påvirket, skal du indsende en meddelelse for hvert påvirket produkt. Du kan se, hvordan du udfylder DMCA-meddelelser for de respektive produkter, på http://support.google.com/legal/answer/1120734 (se sidebjælken til venstre på siden).

Deaktivering af konto

Mange Google-tjenester har ingen kontoindehavere eller abonnenter. For tjenester, der har disse, deaktiverer Google under de rette omstændigheder konti, der står bag gentagne krænkelser. Hvis du mener, at en kontoindehaver eller en abonnent har krænket ophavsretten gentagne gange, skal du følge vejledningen ovenfor for at kontakte Googles DMCA-repræsentant. Samtidig skal du angive tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan bekræfte, at kontoindehaveren eller abonnenten gentagne gange har krænket ophavsretten.
Dette felt er påkrævet.
Nogle konto- og systemoplysninger sendes til Google. Vi bruger de oplysninger, du giver os, som en hjælp til at løse tekniske problemer og forbedre vores tjenester i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og servicevilkår.
Yderligere oplysninger