Báo cáo về cáo buộc vi phạm bản quyền

Chính sách của chúng tôi là phản hồi lại những thông báo rõ ràng về cáo buộc vi phạm bản quyền. Trang này mô tả thông tin nên trình bày trong các thông báo này. Trang này được thiết kế để giúp cho việc gửi thông báo cáo buộc vi phạm tới Google trở nên đơn giản nhất có thể trong khi giảm số lượng thông báo không trung thực hoặc khó hiểu hoặc khó xác minh mà chúng tôi nhận được. Biểu mẫu thông báo được xác định dưới đây phù hợp với biểu mẫu do Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ đề xuất (bạn có thể tìm thấy văn bản luật này trên trang web của Cục Bản quyền Hoa kỳ, https://www.copyright.gov/) nhưng chúng tôi cũng sẽ phản hồi lại các thông báo theo biểu mẫu này từ các cơ quan có thẩm quyền khác.

Bất kể chúng tôi có thể phải chịu trách nhiệm cho vi phạm như vậy theo luật của quốc gia sở tại hay luật của Hoa Kỳ hay không, thì phản hồi của chúng tôi có thể bao gồm việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung được cho là đối tượng của hoạt động vi phạm và/hoặc chấm dứt tài khoản của người đăng ký. Nếu chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập để phản hồi lại một thông báo như vậy, thì chúng tôi có thể thông báo cho chủ sở hữu hoặc quản trị viên của trang web hoặc nội dung bị ảnh hưởng để họ có thể gửi thông báo phản đối. Ngoài ra, chúng tôi cũng có chính sách dẫn chứng bằng tài liệu đối với tất cả các thông báo cáo buộc vi phạm mà chúng tôi nhận được, kể cả bằng cách gửi bản sao của thông báo tới một hoặc nhiều bên thứ ba hay công khai thông báo đó. Bạn có thể xem ví dụ về ấn phẩm như vậy tại https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

QUAN TRỌNG: Các nội dung trình bày sai sự thật trong thông báo của bạn cho dù liên quan đến tài liệu hay hoạt động vi phạm đều có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại (bao gồm cả các chi phí và phí luật sư). Tòa án cho rằng bạn phải xem xét các biện pháp bảo vệ, giới hạn hay ngoại lệ bản quyền trước khi gửi thông báo. Trong một vụ kiện liên quan đến nội dung trực tuyến, một công ty đã phải thanh toán hơn 100.000 đô la cho các chi phí và phí luật sư sau khi cáo buộc nội dung được bảo vệ theo nguyên tắc sử dụng hợp pháp của Hoa Kỳ. Do đó, nếu không chắc liệu tài liệu có sẵn trên mạng có vi phạm bản quyền của mình hay không, trước tiên, bạn nên liên hệ với luật sư.

* Trường bắt buộc

Thông tin của bạn

Tên của chính bạn, ngay cả khi bạn thực hiện yêu cầu này thay mặt cho người khác mà bạn được ủy quyền đại diện. Nếu đang đại diện cho người khác, thì bạn phải có thẩm quyền pháp lý để hành động thay mặt cho họ.
Nếu có.
Nếu có. Ví dụ: nếu bạn là người đại diện pháp lý.

Tác phẩm có bản quyền của bạn

Để đảm bảo tính cụ thể, vui lòng trích dẫn chính xác nội dung được đại diện cuộc trò chuyện sao chép mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình.
Vui lòng nhập mỗi mục một dòng

Nội dung bị cáo buộc vi phạm

Để điều tra khiếu nại về vi phạm đối với Trợ lý, bạn phải cung cấp Tên yêu cầu duy nhất của tác vụ trò chuyện có chứa nội dung bị cáo buộc vi phạm. Đây là tên dạng nói dùng để kích hoạt tác vụ và có thể tìm thấy tên này trên danh sách tác vụ trong Thư mục.

Lời tuyên thệ

Xin lưu ý rằng bản sao của mỗi thông báo pháp lý mà chúng tôi nhận được sẽ được gửi tới bên thứ ba. Bên thứ ba này có thể xuất bản và chú thích thông báo pháp lý đó (sau khi đã xóa thông tin cá nhân của bạn). Do đó, nội dung được gửi trong biểu mẫu này sẽ được chuyển tiếp tới Lumen (http://www.lumendatabase.org) để xuất bản. Bạn có thể xem ví dụ về một ấn phẩm như vậy tại http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. Đối với các sản phẩm như Google Web Search, đường dẫn liên kết tới thông báo đã công bố của bạn sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google thay cho nội dung bị xóa.

Chữ ký

Bằng cách nhập tên đầy đủ của bạn dưới đây, bạn đang cung cấp cho chúng tôi chữ ký điện tử của mình, có tính ràng buộc pháp lý như chữ ký tay của bạn. Chữ ký đó phải hoàn toàn khớp với tên và họ bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này để đảm bảo quá trình gửi thành công.
Chữ ký của bạn phải hoàn toàn khớp với tên và họ mà bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này
Đã ký ngày Thu, 21 Nov 2019
Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không xử lý đơn khiếu nại của bạn nếu đơn khiếu nại đó được điền không chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh. Nếu nhiều sản phẩm của Google bị ảnh hưởng, xin lưu ý rằng bạn phải gửi thông báo cho từng sản phẩm bị ảnh hưởng đó. Bạn có thể tìm hướng dẫn về việc điền thông báo DMCA cho mỗi sản phẩm tại http://support.google.com/legal/answer/1120734 (tham khảo thanh bên ở phía bên trái của trang).

Vô hiệu hóa tài khoản

Nhiều dịch vụ của Google không có chủ tài khoản hoặc người đăng ký. Đối với những Dịch vụ có chủ tài khoản hoặc người đăng ký, trong những trường hợp thích hợp, Google sẽ vô hiệu hóa tài khoản của những người thường xuyên vi phạm. Nếu bạn cho rằng một chủ tài khoản hoặc người đăng ký là người tái vi phạm, vui lòng làm theo các hướng dẫn ở trên để liên hệ với người đại diện phụ trách Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) của Google và cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để xác minh rằng chủ tài khoản hay người đăng ký này là người tái vi phạm.
Trường sau là bắt buộc.
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm