รายงานข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน หน้านี้จะอธิบายถึงข้อมูลที่ควรระบุในหนังสือแจ้งดังกล่าว โดยข้อมูลนี้มีไว้เพื่อช่วยให้การส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมายัง Google กระทำได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด และช่วยลดจำนวนหนังสือแจ้งเท็จ หรือหนังสือแจ้งที่เข้าใจยากหรือตรวจสอบได้ยากที่เราจะได้รับ แบบฟอร์มหนังสือแจ้งที่ระบุด้านล่างสอดคล้องกับแบบฟอร์มที่ Digital Millennium Copyright Act แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำ (ดูข้อความได้ที่เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา https://www.copyright.gov/) แต่เราจะตอบกลับหนังสือที่ใช้แบบฟอร์มนี้ซึ่งมาจากเขตอำนาจศาลอื่นด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าเราจะมีความรับผิดต่อการละเมิดภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่แจ้งหรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้น การตอบสนองที่เราดำเนินการอาจรวมถึงการนำออกหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นสาระสำคัญในการละเมิด และ/หรือการยุติการใช้งานของสมาชิก หากมีการปิดหรือนำการเข้าถึงออกเพื่อเป็นการตอบสนองต่อหนังสือแจ้งใดๆ ก็ตาม เราอาจติดต่อเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบดังกล่าวยื่นเรื่องโต้แย้งได้ นอกจากนี้ เรายังมีนโยบายบันทึกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทั้งหมดที่ได้รับ รวมถึงส่งสำเนาหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อย 1 ราย หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ดูตัวอย่างการเผยแพร่ดังกล่าวได้ที่ https://www.lumendatabase.org/notices/2069

ข้อมูลสำคัญ: การสื่อให้เข้าใจผิดในหนังสือแจ้งว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมมีการละเมิดอาจส่งผลให้คุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) ศาลกำหนดว่าคุณจะต้องพิจารณาในเรื่องข้อแก้ต่าง ข้อจำกัด และข้อยกเว้นทางด้านลิขสิทธิ์ก่อนส่งหนังสือแจ้ง มีกรณีเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์ ซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายและค่าทนายความกว่า $100,000 หลังจากที่กล่าวหาเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักการใช้งานที่สมเหตุสมผลของสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ หากไม่แน่ใจว่าเนื้อหาที่ให้บริการทางออนไลน์ละเมิดลิขสิทธิ์ของตนเองหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทนายความก่อน

* ฟิลด์ที่ต้องกรอก

ข้อมูลของคุณ

ชื่อของคุณเอง แม้ว่าคุณจะส่งคำขอในนามของบุคคลอื่นที่ให้สิทธิ์คุณเป็นตัวแทนก็ตาม หากคุณเป็นตัวแทนให้บุคคลอื่น คุณต้องมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายในนามของบุคคลนั้น
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนทางกฎหมาย

งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงเนื้อหาที่ชัดเจนแน่นอนซึ่งมีการทำซ้ำโดย Conversation Agent ที่คุณเชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ของคุณ
โปรดใส่บรรทัดละ 1 รายการ

เนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์

ในการตรวจสอบการอ้างว่ามีการละเมิดใน Assistant คุณต้องระบุชื่อเรียกที่ไม่ซ้ำของ "Conversation Action" ซึ่งมีเนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด นี่คือชื่อเรียกที่ใช้เพื่อทริกเกอร์การทำงาน และสามารถดูได้ในรายการการทำงานในไดเรกทอรี

คำปฏิญาณ

ข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่า การใช้ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้นว่ามีการกล่าวหาว่าละเมิด มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย *
ข้อมูลในการแจ้งเตือนนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และข้าพเจ้าขอสาบานโดยยินดีรับโทษในกรณีที่แถลงข้อความอันเป็นเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด *
โปรดทราบว่าจะมีการส่งสำเนาหนังสือแจ้งทางกฎหมายแต่ละรายการที่เราได้รับไปยังบุคคลที่สามซึ่งอาจเผยแพร่และทำหมายเหตุประกอบในสำเนาดังกล่าว (โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก) ด้วยเหตุดังกล่าว จะมีการส่งต่อเนื้อหาที่ส่งในแบบฟอร์มนี้ไปยัง Lumen (http://www.lumendatabase.org) เพื่อการเผยแพร่ ดูตัวอย่างการเผยแพร่ดังกล่าวได้ที่ http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861 สำหรับผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Google ค้นเว็บ ลิงก์ไปยังหนังสือแจ้งที่เผยแพร่แล้วของคุณจะแสดงในผลการค้นหาของ Google แทนที่เนื้อหาที่ถูกนำออกไป

ลายเซ็น

การพิมพ์ชื่อและนามสกุลด้านล่างนี้เป็นการเซ็นลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเสมือนลายเซ็นจริง ลายเซ็นของคุณต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ป้อนที่ด้านบนของฟอร์มนี้ เพื่อให้การส่งฟอร์มสำเร็จด้วยดี
ลายเซ็นของคุณต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ป้อนที่ด้านบนของฟอร์มนี้
ลงนามในวันที่ Sat, 04 Dec 2021
โปรดทราบว่าการร้องเรียนจะไม่ได้รับการดำเนินการ หากคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือการร้องเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หากผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ได้รับผลกระทบมีหลายรายการ โปรดทราบว่าคุณต้องส่งหนังสือแจ้งแยกตามผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ดูวิธีการส่งหนังสือแจ้ง DMCA ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ที่ http://support.google.com/legal/answer/1120734 (โปรดดูตามแถบด้านข้างทางซ้ายของหน้า)

การปิดใช้บัญชี

มีบริการของ Google หลายประเภทที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้หรือเป็นสมาชิก สำหรับบริการที่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้หรือเป็นสมาชิก Google จะปิดบัญชีของผู้ที่กระทำการละเมิดซ้ำๆ ในกรณีที่เหมาะสม หากคุณเชื่อว่ามีเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกกระทำการละเมิดซ้ำๆ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อติดต่อตัวแทน DMCA ของ Google พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำๆ จริง
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
ระบบจะส่งข้อมูลบัญชีและระบบบางอย่างให้ Google ทั้งยังอาจบันทึกการโทรและแชทกับทีมสนับสนุน เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสนับสนุนและการฝึกอบรม ช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิค รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false