รายงานข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน หน้านี้จะอธิบายถึงข้อมูลที่ควรระบุในหนังสือแจ้งดังกล่าว โดยข้อมูลนี้มีไว้เพื่อช่วยให้การส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมายัง Google กระทำได้อย่างตรงไปตรงมามากที่สุด และช่วยลดจำนวนหนังสือแจ้งเท็จ หรือหนังสือแจ้งที่เข้าใจยากหรือตรวจสอบได้ยากที่เราจะได้รับ แบบฟอร์มหนังสือแจ้งที่ระบุด้านล่างสอดคล้องกับแบบฟอร์มที่ Digital Millennium Copyright Act แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำ (ดูข้อความได้ที่เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา https://www.copyright.gov/) แต่เราจะตอบกลับหนังสือที่ใช้แบบฟอร์มนี้ซึ่งมาจากเขตอำนาจศาลอื่นด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าเราจะมีความรับผิดต่อการละเมิดภายใต้กฎหมายของประเทศท้องถิ่นหรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้น การตอบสนองที่เราดำเนินการอาจรวมถึงการนำออกหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นสาระสำคัญในการละเมิด และ/หรือการยุติการใช้งานของสมาชิก หากมีการปิดหรือนำการเข้าถึงออกเพื่อเป็นการตอบสนองต่อหนังสือแจ้งใดๆ ก็ตาม เราจะติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบดังกล่าวยื่นเรื่องโต้แย้งได้ นอกจากนี้ เรายังมีนโยบายบันทึกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทั้งหมดที่เราได้รับ รวมถึงส่งสำเนาหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อย 1 ราย หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ดูตัวอย่างการเผยแพร่ดังกล่าวได้ที่ https://www.lumendatabase.org/notices/2069

ข้อมูลสำคัญ: การแถลงที่ไม่เป็นจริงในหนังสือแจ้งว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมมีการละเมิดอาจส่งผลให้คุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) ศาลกำหนดว่าคุณต้องพิจารณาใช้การป้องกัน ข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นทางลิขสิทธิ์ก่อนส่งหนังสือแจ้ง มีกรณีที่เกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์กรณีหนึ่งซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าทนายความกว่า $100,000 หลังกล่าวหาเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักการใช้งานที่สมเหตุสมผลของสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาที่ให้บริการทางออนไลน์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทนายความก่อน

* ฟิลด์ที่ต้องกรอก

ข้อมูลของคุณ

ชื่อของคุณเอง แม้ว่าคุณจะส่งคำขอในนามของบุคคลอื่นที่ให้สิทธิ์คุณเป็นตัวแทนก็ตาม หากคุณเป็นตัวแทนให้บุคคลอื่น คุณต้องมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายในนามของบุคคลนั้น
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนทางกฎหมาย

งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงเนื้อหาที่ชัดเจนแน่นอนซึ่งมีการทำซ้ำโดย Conversation Agent ที่คุณเชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ของคุณ
โปรดใส่บรรทัดละ 1 รายการ

เนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์

ในการตรวจสอบการอ้างว่ามีการละเมิดใน Assistant คุณต้องระบุชื่อเรียกที่ไม่ซ้ำของ "Conversation Action" ซึ่งมีเนื้อหาที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด นี่คือชื่อเรียกที่ใช้เพื่อทริกเกอร์การทำงาน และสามารถดูได้ในรายการการทำงานในไดเรกทอรี

คำปฏิญาณ

โปรดทราบว่าจะมีการส่งสำเนาหนังสือแจ้งทางกฎหมายแต่ละรายการที่เราได้รับไปยังบุคคลที่สามซึ่งอาจเผยแพร่และทำหมายเหตุประกอบในสำเนาดังกล่าว (โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก) ด้วยเหตุดังกล่าว จะมีการส่งต่อเนื้อหาที่ส่งในแบบฟอร์มนี้ไปยัง Lumen (http://www.lumendatabase.org) เพื่อการเผยแพร่ ดูตัวอย่างการเผยแพร่ดังกล่าวได้ที่ http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861 สำหรับผลิตภัณฑ์อย่าง Google ค้นเว็บ จะมีการแสดงลิงก์ไปยังหนังสือแจ้งที่เผยแพร่แล้วในผลการค้นหาของ Google แทนเนื้อหาที่มีการนำออก

ลายเซ็น

การพิมพ์ชื่อและนามสกุลด้านล่างนี้เป็นการเซ็นลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเสมือนลายเซ็นจริง ลายเซ็นของคุณต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ป้อนที่ด้านบนของฟอร์มนี้ เพื่อให้การส่งฟอร์มสำเร็จด้วยดี
ลายเซ็นของคุณต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ป้อนที่ด้านบนของฟอร์มนี้
ลงนามในวันที่ Fri, 15 Nov 2019
โปรดทราบว่าการร้องเรียนจะไม่ได้รับการดำเนินการ หากคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือการร้องเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หากผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ได้รับผลกระทบมีหลายรายการ โปรดทราบว่าคุณต้องส่งหนังสือแจ้งแยกตามผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ดูวิธีการส่งหนังสือแจ้ง DMCA ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://support.google.com/legal/answer/1120734?hl=th (โปรดดูตามแถบด้านข้างทางซ้ายของหน้า)

การปิดใช้บัญชี

มีบริการของ Google หลายประเภทที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้หรือเป็นสมาชิก สำหรับบริการที่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้หรือเป็นสมาชิก Google จะปิดบัญชีของผู้ที่กระทำการละเมิดซ้ำๆ ในกรณีที่เหมาะสม หากคุณเชื่อว่ามีเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกกระทำการละเมิดซ้ำๆ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อติดต่อตัวแทน DMCA ของ Google พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำๆ จริง
ต้องระบุข้อมูลในฟิลด์นี้
ระบบจะส่งข้อมูลบัญชีและระบบบางอย่างไปยัง Google เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคและปรับปรุงบริการโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ
ข้อมูลเพิ่มเติม