Rapportera brott mot upphovsrätten

Om vi får en tydlig anmälan om påstått upphovsrättsintrång är det vår policy att svara på den. På den här sidan kan du läsa om vilken information som måste ingå i sådana anmälningar. Den är utformad för att göra det så enkelt som möjligt att skicka in anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång till Google och vi hoppas därmed kunna begränsa antalet felaktiga, otydliga och svårbedömda anmälningar. Anmälningsformuläret nedan följer riktlinjerna i den amerikanska Digital Millennium Copyright Act (som du hittar på webbplatsen för U.S. Copyright Office: https://www.copyright.gov/). Vi svarar dock även på anmälningar som skickas med detta formulär från andra rättskipningsområden.

Oavsett om vi är ansvariga för sådana intrång enligt andra länders lokala lagstiftning eller lagstiftning i USA, kan vårt svar innebära att material som påstås vara föremål för intrång tas bort, att åtkomst inaktiveras och/eller att prenumerationer avslutas. Om vi tar bort eller inaktiverar åtkomst till material efter en anmälan kan vi kontakta ägaren eller administratören för den aktuella webbplatsen eller innehållet så att personen i fråga kan bestrida anmälan. I enlighet med vår policy dokumenterar vi också alla anmälningar om påstått intrång som vi tar emot. Vi kan skicka en kopia av anmälan till en eller flera tredje parter eller göra den tillgänglig för allmänheten. Ett exempel på en sådan publicering hittar du på https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

VIKTIGT: Du kan bli ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) om du på felaktiga grunder framhåller att material eller aktiviteter gör intrång i din upphovsrätt. Enligt domstolen bör du överväga sådant som försvar, begränsningar och undantag från upphovsrätten innan du anmäler. I ett fall som rörde onlineinnehåll fick ett företag vars anmälan gällde innehåll som skyddades av doktrinen om tillåten användning betala drygt 100 000 USD i kostnader och advokatarvoden. Följaktligen föreslår vi att du kontaktar en advokat om du är osäker på om material på webben inkräktar på din upphovsrätt.

* Obligatoriskt fält

Dina uppgifter

Ditt eget namn (även i det fall du lämnar in begäran åt någon som du är bemyndigad att företräda). Om du företräder någon annan måste du ha rättslig befogenhet att agera å den personens vägnar.
Om tillämpligt.
Om tillämpligt. Till exempel om du är juridiskt ombud.

Ditt upphovsrättsskyddade verk

Se till att du är tillräckligt specifik genom att ange exakt vilket innehåll som har reproducerats av den agent som du anser har gjort intrång i din upphovsrätt.
Ange endast en post per rad

Innehållet som påstås göra intrång

För att vi ska kunna utreda det påstådda intrånget i Google Assistent måste du tillhandahålla konversationskommandots unika anropsnamn. Detta är det muntliga namn som används för att aktivera kommandot. Du hittar det i kommandouppgifterna i katalogen.

Edsvuren utsaga

Observera att en kopia av alla juridiska meddelanden som vi tar emot skickas till en tredje part som kan publicera och kommentera dem (dina personliga uppgifter tas bort). Det innebär att innehållet som skickas in via det här formuläret vidarebefordras till Lumen (http://www.lumendatabase.org) för publicering. Ett exempel på en sådan publicering hittar du på http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. För produkter som Googles webbsökning visas en länk till det publicerade meddelandet i Googles sökresultat istället för det borttagna innehållet.

Signatur

Genom att ange ditt fullständiga namn nedan ger du oss din digitala signatur. Den är lika bindande som en fysisk signatur. Din signatur måste överensstämma exakt med det för- och efternamn som du angav högst upp i det här formuläret. Annars går det inte att skicka formuläret.
Din signatur måste överensstämma exakt med det för- och efternamn du angav högst upp i det här formuläret.
Underskriven den Mon, 20 Jan 2020
Obs! Vi behandlar inte din begäran om den inte är ifylld på rätt sätt. Om flera produkter från Google påverkas måste du skicka en anmälan för varje produkt. Anvisningar om hur du gör en DMCA-anmälan för varje produkt hittar du på http://support.google.com/legal/answer/1120734 (se sidofältet till vänster på sidan).

Inaktivering av konto

Många av Googles tjänster har varken kontoinnehavare eller prenumeranter. För tjänster med konton kan Google under vissa omständigheter inaktivera konton för användare som begår upprepade brott mot upphovsrätten. Om du tror att en kontoinnehavare eller prenumerant gör upprepade intrång kontaktar du Googles DMCA-representant enligt anvisningarna ovan. Ange tillräckligt med information för att vi ska kunna verifiera att kontoinnehavaren eller prenumeranten har gjort upprepade intrång.
Fältet är obligatoriskt.
Vissa konto- och systemuppgifter skickas till Google. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi åtgärda tekniska problem och förbättra våra tjänster. Informationen används i enlighet med Googles sekretesspolicy och användarvillkor.
Ytterligare information