Prijava domnevne kršitve avtorskih pravic

V skladu z našim pravilnikom se odzovemo na jasna obvestila o domnevnih kršitvah avtorskih pravic. Na tej strani so opisani podatki, ki morajo biti v teh obvestilih. Tako želimo čim bolj poenostaviti pošiljanje obvestil o domnevnih kršitvah Googlu in hkrati zmanjšati število obvestil, ki jih dobimo in so goljufiva oziroma jih je težko razumeti ali preveriti. Oblika obvestila, navedena spodaj, je skladna z obliko, predlagano v ameriškem zakonu o elektronskih avtorskih pravicah DMCA, katerega besedilo je na voljo na spletnem mestu Urada Združenih držav za avtorske pravice (https://www.copyright.gov/), vendar se odzovemo tudi na obvestila te oblike iz drugih območij sodne pristojnosti.

Ne glede na to, ali smo lahko za tako kršitev odgovorni na podlagi lokalne državne zakonodaje ali zakonodaje Združenih držav, lahko naš odziv obsega odstranitev ali onemogočenje dostopa do gradiva, povezanega z dejavnostjo, ki krši avtorske pravice, in/ali ukinitev računov naročnikom. Če na podlagi takega obvestila odstranimo vsebino ali onemogočimo dostop do nje, bomo o tem morda obvestili lastnika ali skrbnika zadevnega spletnega mesta ali vsebine, da bo lahko vložil ugovor na pritožbo. V skladu z našim pravilnikom dokumentiramo vsa obvestila o domnevnih kršitvah, ki jih dobimo, in to obsega tudi pošiljanje kopije obvestila eni ali več tretjim osebam ali javno objavo. Primer take objave si lahko ogledate na naslovu https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

POMEMBNO: V primeru lažnih trditev v vašem obvestilu o kršitvah v gradivu ali dejavnosti ste lahko odškodninsko odgovorni (vključno z odvetniškimi in drugimi stroški). Sodišča so v preteklosti odločila, da morate pred pošiljanjem obvestila upoštevati utemeljitve, omejitve ali izjeme glede uporabe avtorskih pravic. V enem primeru, povezanim s spletno vsebino, je podjetje plačalo več kot 100.000 USD stroškov in odvetniških honorarjev, potem ko je vložilo prijavo v povezavi z vsebino, zaščiteno z doktrino pravične uporabe v Združenih državah. Če torej niste prepričani, ali gradivo v spletu krši vaše avtorske pravice, predlagamo, da se najprej posvetujete z odvetnikom.

* Obvezno polje

Vaši podatki

Vaše ime, tudi če zahtevo pošiljate v imenu nekoga drugega, za katerega imate pooblastilo za zastopanje. Če zastopate nekoga drugega, morate imeti pravno pooblastilo za ukrepanje v njegovem imenu.
Če je ustrezno.
Če je ustrezno. Tak primer je, če ste pravni zastopnik.

Vaše avtorsko zaščiteno delo

Navedite točno vsebino, ki jo reproducira pogovorni posrednik, za katerega menite, da krši vaše pravice, da ne bo dvoma, za kaj gre.
Vnesite en element na vrstico.

Vsebina z domnevno kršitvijo

Za preučitev zahtevkov glede kršitev pravic v Pomočniku morate navesti edinstveno sprožilno ime pogovornega dejanja, ki vsebuje vsebino, ki domnevno predstavlja kršitev. To je izgovorjeno ime, uporabljeno za sprožitev dejanja, najdete pa ga na seznamu dejanja v imeniku.

Zaprisežene izjave

V dobri veri verjamem, da uporabe avtorske vsebine, ki je navedena zgoraj kot takšna, ki vsebuje domnevno kršitev, ni odobril lastnik avtorskih pravic ali njegov zastopnik oziroma da uporaba te vsebine ni zakonita. *
Podatki v tem obvestilu so točni in prisegam, da sem lastnik avtorskih pravic ali pooblaščen za ukrepanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena, ter se zavedam, da je kriva prisega kazniva. *
Upoštevajte, da kopijo vsakega prejetega pravnega obvestila pošljemo tretji osebi, ki ga lahko objavi in mu doda opombe (vaši osebni podatki bodo odstranjeni). Tako bo vsebina, poslana v tem obrazcu, posredovana v objavo organizaciji Lumen (http://www.lumendatabase.org). Primer take objave si lahko ogledate na naslovu http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. Pri izdelkih, kot je Google Spletno iskanje, bo v Googlovih rezultatih iskanja namesto odstranjene vsebine prikazana povezava do objavljene opombe.

Podpis

Z vnosom polnega imena spodaj nam dajete digitalni podpis, ki je enako pravno zavezujoč kot fizični podpis. Za uspešno predložitev se mora vaš podpis popolnoma ujemati z imenom in priimkom, ki ste ju vnesli na vrhu tega obrazca.
Vaš podpis se mora popolnoma ujemati z imenom in priimkom, ki ste ju vnesli na vrhu tega obrazca.
Podpisano dne Fri, 15 Oct 2021
Vaše pritožbe ne bomo obdelali, če ni pravilno izpolnjena ali je nepopolna. Če gre za več Googlovih izdelkov, morate poslati obvestilo za vsak tak izdelek. Navodila za izpolnjevanje obvestila na podlagi zakona DMCA za posamezne izdelke so na voljo na strani http://support.google.com/legal/answer/1120734 (glejte stransko vrstico na levi).

Onemogočanje računa

Številne Googlove storitve nimajo imetnikov računov ali naročnikov. Pri tistih, ki jih imajo, bo Google pod ustreznimi pogoji onemogočil račune večkratnih kršiteljev. Če menite, da je imetnik računa ali naročnik večkratni kršitelj, se v skladu z zgornjimi navodili obrnite na Googlovo odgovorno osebo za DMCA in predložite ustrezne podatke, da bomo lahko preverili, ali je imetnik računa ali naročnik večkratni kršitelj.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Googlu bodo poslani nekateri podatki o računu in sistemu, klici podpore in pogovori z njo pa se lahko snemajo. Te podatke bomo uporabili za izboljšanje kakovosti podpore in usposabljanja, odpravljanje tehničnih težav ter izboljšanje naših izdelkov in storitev, in sicer v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti in našimi pogoji storitve.
Dodatne informacije
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
false