Rapportér angivelige brudd på opphavsretten

I tråd med retningslinjene våre svarer vi på alle tydelige varsler om angivelige brudd på opphavsretten. På denne siden kan du se hva slags informasjon slike varsler bør inneholde. Den er laget for å gjøre det så lett som mulig å sende Google varsler om angivelige brudd, og samtidig skal den redusere antallet varsler vi mottar som er falske eller vanskelige å forstå eller bekrefte. Varselformatet som beskrives nedenfor, samsvarer med formatet som anbefales i den amerikanske DMCA-loven (Digital Millennium Copyright Act) – som du kan lese om på nettstedet til U.S. Copyright Office (https://www.copyright.gov/) – men vi svarer også på varsler i dette formatet som sendes fra andre virkekretser.

Uavhengig av om vi er ansvarlige for slike brudd i henhold til nasjonal eller amerikansk lovgivning eller ikke, kan vi iverksette tiltak som å fjerne eller deaktivere tilgangen til materialet som angivelig er gjenstand for krenkende aktivitet, og/eller si opp abonnenter. Hvis vi fjerner eller deaktiverer tilgangen til materialet, kan det hende vi varsler eieren av eller administratoren for det berørte nettstedet eller innholdet, slik at vedkommende kan sende inn en innsigelse. I tillegg dokumenterer vi alle varsler om angivelige brudd som vi mottar – blant annet ved å sende en kopi til én eller flere tredjeparter eller ved å gjøre varselet offentlig tilgjengelig. Du kan se et eksempel på en slik publisering på https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

VIKTIG: Hvis varselet ditt inneholder feilaktige fremstillinger om hvorvidt materiale eller aktivitet er krenkende, kan du bli erstatningsansvarlig (for blant annet kostnader og advokathonorarer). Det følger av rettspraksis at du må tenke nøye over forsvar, begrensninger og unntak forbundet med opphavsrett før du sender inn varsler. I en sak som omhandlet nettinnhold, betalte en bedrift mer enn USD 100 000 i kostnader og advokatutgifter etter at bedriften prøvde å få fjernet innhold som var beskyttet av den amerikanske doktrinen om rimelig bruk («fair use»). Derfor anbefaler vi at du først kontakter en advokat hvis du er usikker på om materiale som er tilgjengelig på nettet, bryter opphavsretten din eller ikke.

* Obligatorisk felt

Informasjon om deg

Ditt eget navn – selv hvis du sender forespørselen på vegne av noen andre du er autorisert til å representere. Hvis du representerer en annen person, må du ha juridisk myndighet til å opptre på vedkommendes vegne.
Hvis det er aktuelt.
Hvis det er aktuelt. Hvis du for eksempel er den juridisk agenten.

Det opphavsrettsbeskyttede verket ditt

For ordens skyld ber vi deg sitere det nøyaktige innholdet som gjengis av agenten du snakket med, og som du mener krenker rettighetene dine.
Skriv inn ett element per linje

Angivelig krenkende innhold

For at vi skal kunne undersøke krav om brudd i assistenten, må du oppgi det unike navnet på instruksen for Conversation Action som inneholder det angivelig krenkende innholdet. Dette er det uttalte navnet som brukes for å utløse handlingen, og du finner det i handlingsoppføringen i katalogen.

Erklæring under ed

Jeg mener i god tro at bruken av det opphavsrettsbeskyttede materialet som ovenfor er beskrevet som angivelig krenkende, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, vedkommendes agent eller gjeldende lov og rett. *
Informasjonen i dette varselet er riktig, og jeg erklærer, vel vitende om at jeg kan bli tiltalt for mened hvis jeg oppgir uriktige opplysninger, at jeg er opphavsrettseieren eller er gitt myndighet til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket. *
Vær oppmerksom på at vi sender kopier av alle juridiske varsler vi mottar, til en tredjepart som kan publisere og kommentere dem (personopplysningene dine videresendes ikke). Det vil si at innholdet du sender inn via dette skjemaet, blir videresendt til Lumen (http://www.lumendatabase.org) for publisering. Du kan se et eksempel på en slik publisering på http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. I Google Nettsøk og lignende produkter vises en link til det publiserte varselet ditt i stedet for innholdet som ble fjernet, i Googles søkeresultater.

Signatur

Når du skriver inn det fullstendige navnet ditt nedenfor, gir du oss den digitale underskriften din, noe som er like juridisk bindende som en fysisk underskrift. For at dette skjemaet skal kunne sendes inn, må signaturen din samsvare nøyaktig med fornavnet og etternavnet du oppga øverst i skjemaet.
Signaturen din må være helt lik for- og etternavnet du skrev inn øverst i dette skjemaet
Signert Sat, 08 May 2021
Vær oppmerksom på at vi ikke behandler klagen din hvis den er ufullstendig eller ikke er riktig utfylt. Hvis flere Google-produkter er involvert, må du være oppmerksom på at du må sende inn ett varsel for hvert av de berørte produktene. Du finner veiledning om hvordan du sender inn varsler i henhold til Digital Millennium Copyright Act for hvert produkt, på http://support.google.com/legal/answer/1120734. (Se sidefeltet til venstre på siden.)

Deaktivering av konto

I mange Google-tjenester finnes det ingen kontoeiere eller abonnenter. Men i tjenester hvor det gjør det, deaktiverer Google – når omstendighetene tilsier det – kontoene til personer som står bak gjentatte brudd. Hvis du mener at en kontoeier eller abonnent står bak gjentatte brudd, ber vi deg følge veiledningen ovenfor for å ta kontakt med Googles agent for Digital Millennium Copyright Act. I så fall må du oppgi tilstrekkelig informasjon til at vi kan bekrefte at kontoeieren eller abonnenten faktisk står bak gjentatte brudd.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Noe konto- og systeminformasjon sendes til Google, og det kan hende at brukerstøtteanrop og -chatter registreres. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukerstøttekvaliteten og -opplæringen, bidra til å løse tekniske problemer og forbedre produktene og tjenestene våre. Dette skjer i henhold til personvernreglene våre og vilkårene våre for bruk.
Mer informasjon