דיווח על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים

המדיניות שלנו היא להגיב להודעות ברורות בנוגע להפרה לכאורה של זכויות יוצרים. דף זה מתאר את המידע שיש לכלול בהודעות אלה. הדף מיועד לאפשר שליחה פשוטה ככל האפשר של הודעות ל-Google על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים, תוך צמצום של מספר ההודעות המסולפות שאנו מקבלים ושל הודעות שקשה להבין או לאמת אותן. תבנית ההודעה שמצוינת בהמשך תואמת לתבנית המוצעת במסגרת חוק Digital Millennium Copyright Act בארצות הברית (שאת הנוסח שלו ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלשכה לזכויות יוצרים בארה"ב, /https://www.copyright.gov), אך אנו נגיב גם להודעות בתבנית זו שיגיעו מסמכויות שיפוט אחרות.

בין אם אנו נושאים באחריות על הפרה זו בהתאם לחוק מדינה מקומי או לחוקי ארצות הברית ובין אם לא, התגובה שלנו להודעות אלה עשויה לכלול ביטול מינויים ו/או הסרה או השבתה של הגישה לחומרים שלגביהם נטען שהם מהווים הפרה של זכויות יוצרים. אם נסיר את החומרים או נשבית את הגישה אליהם כתגובה להודעה מסוג זה, אנו עשויים להודיע לבעלים או למנהל של האתר או של התוכן שהושפע, כדי שיוכלו להגיש הודעה נגדית. בנוסף, המדיניות שלנו היא לתעד את כל ההודעות על הפרה לכאורה של זכויות היוצרים שאנו מקבלים, כולל על-ידי שליחת עותק של ההודעה לצד שלישי אחד או יותר או הפיכת ההודעה לזמינה לציבור. אפשר לראות דוגמה לפרסום מסוג זה בכתובת https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

חשוב: מי שטוען בהודעה טענה כוזבת כי חומר מסוים או פעילות מסוימת מפרים זכויות יוצרים עלול להיות חשוף לתביעת פיצויים (כולל הוצאות ושכר טרחת עורכי דין). לפי פסקי דין שהתקבלו בבתי משפט, יש להביא בחשבון טיעוני הגנות, הגבלות או חריגים בנושא זכויות יוצרים לפני שליחת הודעה. במקרה שעסק בתוכן באינטרנט, חברה שילמה יותר מ-100,000 דולר על הוצאות משפטיות ושכר טרחה לאחר הגשת תביעה כנגד תוכן המוגן על-ידי חוק השימוש הנאות של ארה"ב. לכן, אם לא ברור לך לחלוטין אם חומר הזמין באינטרנט אכן מפר את זכות היוצרים שלך, אנו ממליצים לפנות תחילה לעורך דין.

* שדה חובה.

הפרטים שלך

השם שלך, גם אם הבקשה נשלחת בשמו של אדם אחר שהורשית לייצג. אם הבקשה נשלחת בשמו של אדם אחר, צריכה להיות לך הרשאה לפעול בשמו.
אם רלוונטי.
אם רלוונטי. לדוגמה, אם תפקידך לייצג את החברה באופן משפטי.

היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

כדי להבטיח שנמצא את התוכן הנכון, צטט את התוכן המדויק שלדעתך מפר את הזכויות שלך, כפי שהוא מופיע בשיחה.
יש להזין פריט אחד בכל שורה

התוכן המפר לכאורה

כדי לחקור טענות הנוגעות להפרה ב-Assistant, עליך לספק את מילות ההפעלה הייחודיות של פעולת השיחה שהכילה את התוכן שיש בו הפרה לכאורה. אלה המילים שנאמרו בקול כדי להתחיל את הפעולה. ניתן למצוא אותן ברישום הפעולה בספרייה.

הצהרות בשבועה

אני סבור/ה בתום לב כי השימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים שתוארו למעלה כמפרים לכאורה את זכויות היוצרים נעשה ללא אישור מצד הבעלים של זכויות היוצרים או נציגיהם או שנעשה בניגוד לחוק. *
המידע בהודעה זו מדויק, ואני נשבע/ת, בכפוף לעונש בגין עדות שקר, כי אני הבעלים של זכויות היוצרים, או שאני מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה. *
לתשומת ליבך, עותק של כל הודעה משפטית שאנו מקבלים נשלח אל צד שלישי שעשוי לפרסם אותו ולהוסיף לו הערות (המידע האישי שלך יוסר). בהתאם לכך, התוכן שנשלח בטופס הזה יועבר אל Lumen ‏(http://www.lumendatabase.org)‏ למטרת פרסום. ניתן לראות דוגמה לפרסום מסוג זה בכתובת: http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. במוצרים כגון 'חיפוש האינטרנט של Google', בתוצאות החיפוש יוצג קישור להודעה שהתפרסמה במקום התוכן שהוסר.

חתימה

הזנת שמך המלא בהמשך מספקת לנו את חתימתך הדיגיטלית. חתימה זו מחייבת מבחינה חוקית בדיוק כמו חתימתך הפיזית. כדי שהשליחה תתבצע בהצלחה, החתימה שלך חייבת להתאים בדיוק לשם הפרטי ושם המשפחה שהזנת בחלק העליון של טופס זה.
החתימה שלך חייבת להתאים בדיוק לשם הפרטי ושם המשפחה שהזנת בחלק העליון של טופס זה.
נחתם בתאריך Mon, 19 Apr 2021
לידיעתך, לא נעבד את התלונה שלך אם היא לא מולאה כראוי או אם חסרים בה פרטים. אם מוצרי Google רבים מושפעים מהתלונה, יש לשלוח הודעה לגבי כל מוצר שהושפע. בכתובת http://support.google.com/legal/answer/1120734 ניתן למצוא הוראות למילוי הודעת DMCA לכל מוצר (בסרגל שבצד ימין של הדף).

השבתת חשבון

לשירותי Google רבים אין בעלי חשבונות או מנויים. לגבי שירותים שיש להם בעלי חשבונות או מנויים, Google, בנסיבות המתאימות, תשבית את החשבונות של משתמשים שביצעו הפרה חוזרת של זכויות יוצרים. אם לדעתך מנוי או בעלים של חשבון מסוים מבצע הפרות חוזרות של זכויות יוצרים, יש לפעול על פי ההוראות המופיעות למעלה כדי ליצור קשר עם סוכן DMCA של Google. בנוסף, יש לשלוח אלינו מידע מספק שיסייע לנו לקבוע שבעל החשבון או המנוי אכן מבצע הפרות חוזרות של זכויות יוצרים.
זהו שדה נדרש.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
חלק מפרטי החשבון והמערכת יישלחו אל Google, וייתכן ששיחות התמיכה בטלפון ובצ'אט יוקלטו. אנחנו נשתמש במידע הזה כדי לשפר את איכות התמיכה וההדרכה, לטפל בבעיות טכניות ולשפר את המוצרים והשירותים שלנו, בכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאים ולהגבלות.
מידע נוסף