Szerzői jogok vélelmezett megsértésének bejelentése

Irányelveink közé tartozik, hogy reagálunk a szerzői jogok vélelmezett megsértésével kapcsolatos egyértelmű bejelentésekre. Ezen az oldalon az ilyen értesítésekben feltüntetendő információk vannak összefoglalva. Az oldalt úgy állítottuk össze, hogy a vélelmezett szerzőijog-bitorlással kapcsolatos bejelentések elküldése a Google-nak a lehető legegyértelműbb legyen, és egyúttal csökkenjen a csalárd, illetve a nehezen értelmezhető vagy ellenőrizhető bejelentések száma. Az alább megadott bejelentési űrlap megfelel az Egyesült Államok Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) nevű törvényében javasolt űrlapnak (amelynek szövege az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalának webhelyén, a https://www.copyright.gov/ címen olvasható), de a más joghatóságokból érkező, ilyen űrlapot használó bejelentésekre is reagálunk.

Függetlenül attól, hogy a helyi, országspecifikus vagy az amerikai törvények szerint felelősek lehetünk-e a szerzőijog-bitorlásért, a reakcióink közé tartozhat a jogsértő tevékenység tárgyául szolgáló anyaghoz történő hozzáférés megakadályozása vagy letiltása és/vagy a feliratkozások megszüntetése. Ha ilyen bejelentésre válaszul megakadályozzuk vagy letiltjuk a hozzáférést, akkor értesíthetjük az érintett webhely vagy tartalom tulajdonosát vagy rendszergazdáját, hogy viszontbejelentést tudjon benyújtani. Az irányelveink közé tartozik emellett a beérkezett vélelmezett szerzőijog-bitorlásokkal kapcsolatos összes bejelentés dokumentálása, beleértve a bejelentés másolatának egy vagy több harmadik fél részére történő elküldését vagy nyilvánossá tételét. Ilyen közzétételre itt láthat példát: https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

FONTOS: Amennyiben a bejelentésben félrevezető adatokat közöl arról, hogy az anyag vagy tevékenység jogsértő-e, Ön lehet a felelős a károkért (beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is). A bíróságok szerint a bejelentés elküldése előtt mérlegelnie kell a szerzői joggal kapcsolatos védekezéseket, korlátozásokat és kivételeket. Egy online tartalommal kapcsolatos ügyben az érintett céget több mint 100 000 USD perköltség és ügyvédi díj megfizetésére kötelezték, miután a cég olyan tartalmat célzott meg, amelyet a szabad felhasználás elve véd az Amerikai Egyesült Államokban. Ezért ha nem biztos abban, hogy valamelyik online hozzáférhető anyag sérti-e az Ön szerzői jogait, javasoljuk, hogy előbb kérje ügyvéd tanácsát.

* Kötelező kitölteni

Az Ön adatai

Az Ön saját neve – abban az esetben is, ha olyan más személy nevében nyújtja be a kérelmet, akinek jogosult a képviseletére. Ha más személy képviseletében jár el, akkor megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy az illető nevében eljárhasson.
Ha szükséges.
Adott esetben, például ha Ön a jogi képviselő.

Az Ön szerzői joggal védett műve

A félreértések elkerülése érdekében kérjük, pontosan idézze azt a tartalmat, amelyet megjelentet az Ön szerint szerzői jogokat sértő beszélgetési fél.
Kérjük, soronként egy tételt adjon meg

Vélelmezetten jogsértő tartalom

A Segédben elkövetett állítólagos jogsértés kivizsgálásához meg kell adnia a vélelmezetten jogsértő tartalommal rendelkező beszélgetési művelet egyedi hívónevét. Ez a művelet indítására szolgáló kimondott név, és a művelet Címtárban szereplő adatlapján található.

Eskü alatt tett nyilatkozatok

Jóhiszemű meggyőződésem, hogy a szerzői joggal védett anyagok a fentiekben leírt módon történt, vélelmezetten jogsértő használata nem a szerzői jog jogosultjának, a jogosult képviselőjének vagy a törvényeknek a felhatalmazásával történt. *
Az ebben a bejelentésben szereplő információk pontosak, és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy én vagyok a szerzői jog tulajdonosa, vagy fel vagyok jogosítva a vélelmezett jogsértést szenvedő kizárólagos jog tulajdonosának nevében történő fellépésre. *
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes hozzánk érkező jogi bejelentést harmadik fél felé továbbítunk, aki közzéteheti és megjegyzésekkel láthatja el (a személyes adatok eltávolítását követően). Ennek megfelelően az űrlapon megadott tartalmat közzététel céljából továbbítjuk a Lumen (http://www.lumendatabase.org) felé. Ilyen közzétételre itt láthat példát: http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. Az olyan termékek esetén, mint a Google Internetes Kereső, a Google keresési találatai között a közzétett értesítésre mutató link jelenik meg a törölt tartalom helyén.

Aláírás

Azzal, hogy lent begépeli teljes nevét, megadja digitális aláírását, amely jogi értelemben éppen annyira kötelező erejű, mint rendes aláírása. Ahhoz, hogy beadványa elfogadható lehessen, az aláírása szerinti családi és utónevének pontosan ugyanannak kell lennie, mint amit a jelen űrlap tetején megadott.
Az aláírása szerinti családi és utónevének pontosan ugyanannak kell lennie, mint amit a jelen űrlap tetején megadott.
Aláírás dátuma: Wed, 14 Apr 2021
Tájékoztatjuk, hogy a nem megfelelően kitöltött és hiányos panaszokat nem dolgozzuk fel. Ha több Google-termék is érintett, ne feledje, hogy minden érintett termékhez külön bejelentést kell küldenie. Az egyes termékekkel kapcsolatos DMCA-bejelentések beküldésére vonatkozó utasítások megtalálhatók a http://support.google.com/legal/answer/1120734 címen (lásd a bal oldalon található oldalsávot).

Fiók letiltása

Számos Google-szolgáltatásnak nincs fióktulajdonosa vagy előfizetője. Olyan szolgáltatások esetén, ahol van, a Google a megfelelő esetben letiltja a visszaeső jogsértők fiókjait. Ha úgy gondolja, hogy valamelyik fióktulajdonos vagy előfizető visszaeső szabálysértő, kövesse a fenti útmutatást arra vonatkozóan, hogyan léphet kapcsolatba a Google DMCA-képviselőjével, és adjon meg elegendő mennyiségű információt ahhoz, hogy ellenőrizhessük, valóban visszaeső szabálysértő-e a fióktulajdonos, illetve az előfizető.
A mező kitöltése kötelező.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
A rendszer bizonyos fiók- és rendszeradatokat továbbít a Google-nak, továbbá az ügyfélszolgálati hívások és csevegések rögzítésre kerülhetnek. Ezeket az adatokat az ügyfélszolgálati minőség és képzések javítására, a technikai problémák kezelésére, valamint termékeink és szolgáltatásaink javítására használjuk fel az Adatvédelmi irányelveink és az Általános Szerződési Feltételeink szerint.
További információ