Prijava navodnog kršenja autorskih prava

Naše je pravilo da odgovaramo na jasne obavijesti o navodnim kršenjima autorskih prava. Ova stranica sadrži informacije koje moraju biti navedene u tim obavijestima. Osmišljena je da bi se obavještavanje Googlea o navodnom kršenju učinilo što je moguće jednostavnijim te da bi se istovremeno smanjio broj obavijesti koje primamo, a koje su neistinite ili ih je teško shvatiti ili provjeriti. Obrazac obavijesti priložene u nastavku u skladu je s obrascem koji predlaže Zakon o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA) Sjedinjenih Američkih Država (tekst tog zakona može se pronaći na web-lokaciji Ureda za autorska prava SAD-a, https://www.copyright.gov/), ali odgovorit ćemo i na obavijesti tog oblika iz drugih sudskih nadležnosti.

Bez obzira na našu eventualnu odgovornost za takva kršenja prema zakonima određene zemlje ili zakonima SAD-a, naš odgovor na te obavijesti može uključivati uklanjanje ili onemogućavanje pristupa materijalu, za koji se tvrdi da je predmet kršenja, i/ili raskid ugovora s pretplatnicima. Ako kao odgovor na takvu obavijest uklonimo ili onemogućimo pristup, možemo obavijestiti vlasnika ili administratora predmetne web-lokacije ili sadržaja kako bi mogao dati odgovor na pritužbu. Također, naše je pravilo dokumentirati sve zaprimljene obavijesti o navodnim kršenjima, uključujući slanje kopije obavijesti jednoj ili većem broju trećih strana ili njihovo javno objavljivanje. Primjer takvog objavljivanja možete vidjeti na https://www.lumendatabase.org/notices/2069.

VAŽNO: lažno prikazivanje činjenica u obavijesti o materijalima ili aktivnostima koje krše autorska prava može vas izložiti odgovornosti za štete (uključujući troškove i odvjetničke naknade). Sudsko je stajalište da prije slanja obavijesti morate razmotriti mogućnosti odgovora na tužbu, ograničenja ili izuzetaka od primjene autorskih prava. U jednom predmetu koji je uključivao online sadržaj jedno je društvo platilo više od 100.000 USD za troškove postupka i odvjetničke naknade nakon ciljanja sadržaja zaštićenog prema američkom načelu poštene upotrebe. Stoga, ako niste sigurni krši li materijal dostupan online vaše autorsko pravo, predlažemo da se najprije obratite odvjetniku.

* Obavezno polje

Vaši podaci

Vaše ime, čak i ako šaljete zahtjev u ime osobe koju ste ovlašteni zastupati. Ako zastupate neku drugu osobu, morate imati zakonske ovlasti za to.
Ako je primjenjivo.
Ako je primjenjivo. Na primjer, ako ste pravni predstavnik.

Vaše djelo zaštićeno autorskim pravima

Radi sigurnosti točno navedite sadržaj koji reproducira agent za konverzaciju, a za koji smatrate da krši vaša prava.
Unesite jednu stavku po retku

Sadržaj koji navodno krši prava

Da bismo istražili tvrdnje o kršenju na Asistentu, morate navesti jedinstveni naziv pozivanja za radnju razgovora koji sadrži sadržaj kojim se navodno krše prava. To je govorni naziv kojim se pokreće radnja i možete ga pronaći u unosu radnje u direktoriju.

Izjave pod prisegom

U dobroj vjeri smatram da upotrebu materijala zaštićenih autorskim pravom prethodno opisanu kao navodno kršenje nije dopustio vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon. *
Informacije u ovoj obavijesti točne su i pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da sam vlasnik autorskog prava ili da sam ovlašten/ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno. *
Napominjemo da se primjerak svake primljene pravne obavijesti šalje trećoj strani koja je može objaviti i dodati napomene (pri čemu se uklanjanju vaši osobni podaci). Tako se i sadržaj poslan putem ovog obrasca prosljeđuje projektu Lumen (http://www.lumendatabase.org) radi objavljivanja. Primjer takvog objavljivanja možete vidjeti na http://www.lumendatabase.org/dmca512/notice.cgi?NoticeID=861. U proizvodima kao što je Google pretraživanje veza na vašu obavijest prikazivat će se u Googleovim rezultatima pretraživanja na mjestu uklonjenog sadržaja.

Potpis

Upisivanjem svojeg punog imena i prezimena u nastavku pružate nam svoj digitalni potpis koji ima istu pravnu težinu kao i vaš fizički potpis. Vaš se potpis mora potpuno podudarati s imenom i prezimenom koje ste unijeli pri vrhu ovog obrasca da biste uspješno poslali zahtjev.
Vaš se potpis mora potpuno podudarati s imenom i prezimenom koje ste unijeli pri vrhu ovog obrasca
Potpisano na datum Thu, 20 Jan 2022
Napominjemo da vašu žalbu nećemo obraditi ako nije pravilno ispunjena ili nije potpuna. Ako se žalba odnosi na više Googleovih proizvoda, napominjemo da morate poslati obavijest za svaki takav proizvod zasebno. Upute za slanje obavijesti u vezi sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA) za pojedini proizvod možete pronaći na http://support.google.com/legal/answer/1120734 (pogledajte bočnu traku na lijevoj strani stranice).

Onemogućivanje računa

Mnoge Googleove usluge nemaju vlasnike računa ni pretplatnike. Za usluge koje to imaju Google će u odgovarajućim okolnostima onemogućiti račune višestrukih prekršitelja. Ako smatrate da je vlasnik računa ili pretplatnik višestruki prekršitelj, slijedite navedene upute za kontaktiranje Googleovog predstavnika za Zakon o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA) i navedite nam dovoljno informacija kako bismo mogli potvrditi da je vlasnik računa ili pretplatnik višestruki prekršitelj.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Neki podaci o računu i sustavu poslat će se Googleu. Osim toga, pozivi i chatovi s podrškom mogu se snimati. Te ćemo informacije upotrebljavati za poboljšanje kvalitete podrške i obuku, kao pomoć pri rješavanju tehničkih problema te za poboljšanje svojih proizvoda i usluga u skladu sa svojim Pravilima o privatnosti i Uvjetima pružanja usluge.
Dodatne informacije
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false