"Sử dụng hợp pháp" là gì?

Ở nhiều quốc gia, việc sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền nhất định không vi phạm quyền của chủ sở hữu bản quyền. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, các quyền của bản quyền bị hạn chế bởi các học thuyết về "sử dụng hợp pháp," trong đó một số mục đích sử dụng tài liệu có bản quyền nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với phê bình, nhận xét, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu có thể được xem là hợp pháp. Thẩm phán ở Hoa Kỳ xác định việc bảo vệ sử dụng hợp pháp là hợp lệ theo bốn yếu tố mà chúng tôi đã liệt kê bên dưới cho mục đích giáo dục. Ở một số quốc gia khác, một khái niệm tương tự được gọi là "sử dụng hợp lý" có thể được áp dụng khác.

Hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm hiểu rõ luật có liên quan và liệu luật pháp đó có bảo vệ mục đích sử dụng của bạn không. Nếu bạn định sử dụng tài liệu có bản quyền mà bạn không tạo, chúng tôi khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý trước. Google không thể cung cấp tư vấn pháp lý hoặc đưa ra quyết định pháp lý.

Bốn yếu tố sử dụng hợp pháp:

1. Mục đích và tính chất của việc sử dụng, bao gồm cả việc sử dụng đó có tính chất thương mại hoặc cho mục đích giáo dục phi lợi nhuận không

Tòa án thường tập trung vào việc sử dụng đó có "biến đổi" không. Tức là, liệu việc sử dụng đó có thêm diễn đạt hoặc nghĩa mới vào tài liệu gốc hay chỉ sao chép từ bản gốc hay không.

2. Bản chất của tác phẩm có bản quyền

Sử dụng tài liệu từ tác phẩm chính thực sự có nhiều khả năng hợp pháp hơn sử dụng tác phẩm hư cấu hoàn toàn.

3. Số lượng và tính chắc chắn của phần được sử dụng liên quan đến toàn bộ tác phẩm có bản quyền

Vay phần nhỏ tài liệu của tác phẩm gốc có nhiều khả năng được coi là sử dụng hợp pháp hơn vay phần lớn. Tuy nhiên, ngay cả việc lấy một phần nhỏ cũng có thể phải xem xét cẩn thận đối với sử dụng hợp pháp trong một số trường hợp nếu phần nhỏ đó tạo thành "linh hồn" của tác phẩm.

4. Ảnh hưởng của việc sử dụng ở thị trường tiềm năng hoặc giá trị của tác phẩm có bản quyền

Việc sử dụng gây hại cho khả năng của chủ sở hữu bản quyền để thu lợi nhuận từ tác phẩm gốc của họ bằng cách phân phối dưới dạng thay thế cho nhu cầu của tác phẩm đó ít có khả năng được coi là sử dụng hợp pháp hơn.

Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false