Čo je čestné používanie (fair use)?

V mnohých krajinách určité použitie diel chránených autorskými právami neporušuje práva vlastníka autorských práv. V Spojených štátoch sú napríklad autorské práva obmedzené doktrínou čestného použitia (fair use), v rámci ktorej sú určité formy použitia materiálu chráneného autorskými právami na (okrem iného) kritiku, komentáre, spravodajstvo, vzdelávanie alebo výskum považované za čestné. To, či je obhajoba na základe čestného použitia (fair use) platná, určujú sudcovia v USA podľa štyroch faktorov, ktoré sme uviedli nižšie (na vzdelávacie účely). V niektorých krajinách sa používa podobný koncept nazývaný poctivé šírenie (fair dealing), ktorý sa môže uplatňovať odlišne.

Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou porozumieť relevantným zákonom a rozlíšiť, či ochraňujú použitie, ktoré máte na mysli. Ak plánujete použiť materiál chránený autorskými právami, ktorý ste nevytvorili, dôrazne vám odporúčame, aby ste sa najprv poradili s právnikom. Spoločnosť Google nemôže poskytovať právne poradenstvo ani zaujímať právne postoje.

Štyri faktory čestného použitia (fair use):

1. Účel a charakter použitia vrátane toho, či ide o použitie komerčnej povahy alebo použitie na neziskové vzdelávacie účely

Súdy sa zvyčajne zameriavajú na to, či je použitie transformatívne. Znamená to, či k pôvodnému dielu pridáva nové vyjadrenie alebo význam, alebo či ho jednoducho iba kopíruje.

2. Povaha diela chráneného autorskými právami

V prípade použitia materiálov z primárne faktických diel existuje vyššia pravdepodobnosť čestného použitia ako v prípade použitia úplne fiktívnych diel.

3. Rozsah a významnosť použitej časti vzhľadom na celok diela chráneného autorskými právami

Požičanie malých častí materiálu z pôvodného diela sa pravdepodobne bude skôr považovať za čestné použitie ako požičanie veľkých častí. Avšak aj požičanie malej časti môže byť v určitých prípadoch proti pravidlám čestného použitia, ak táto malá časť predstavuje ťažisko diela.

4. Vplyv použitia diela chráneného autorskými právami na potenciálny trh alebo na hodnotu tohto diela

Použitia, ktoré poškodzujú možnosť vlastníka autorských práv profitovať z vlastného pôvodného diela tým, že slúžia ako náhrada dopytu po tomto diele, pravdepodobne nebudú považované za čestné použitie.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9880087043615847078
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true