Ce este „folosința conform bunelor uzanțe”?

În numeroase țări, anumite utilizări ale lucrărilor protejate prin drepturi de autor nu încalcă drepturile deținătorului drepturilor de autor. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, drepturile de autor sunt limitate de doctrina „folosinței conform bunelor uzanțe”, conform căreia anumite utilizări ale materialelor protejate prin drepturi de autor în scopul (dar fără a se limita la aceste scopuri) criticii, comentariilor, prezentării știrilor, educație, lucrărilor academice sau cercetării pot fi considerate folosințe conform bunelor uzanțe. Judecătorii din S.U.A. stabilesc dacă justificarea prin folosință conform bunelor uzanțe este validă, în funcție de patru factori, pe care i-am prezentat mai jos cu scop educativ. În unele țări, există un concept similar numit „utilizare echitabilă”, care poate fi aplicat în mod diferit.

Nu uitați, vă revine responsabilitatea de a înțelege legea aplicabilă și dacă aceasta protejează folosința care vă interesează. Dacă intenționați să folosiți materiale protejate prin drepturi de autor pe care nu le-ați creat dvs., vă recomandăm insistent să consultați un avocat mai întâi. Google nu poate să ofere consultanță juridică, nici să ia decizii juridice.

Cei patru factori ai folosinței conform bunelor uzanțe:

1. scopul și caracterul acestei folosințe, inclusiv dacă această folosință este de natură comercială sau are loc în scopuri educaționale non-profit.

Adesea, instanțele încearcă să stabilească dacă folosința are un „caracter de transformare”. Aceasta înseamnă dacă originalului i se adaugă un plus de expresivitate sau sens sau dacă are loc o simplă copiere a originalului.

2. natura unei lucrări protejate prin drepturi de autor.

Este mai probabil ca folosirea materialului din lucrări de natură predominant factuală să fie considerată o folosință conform bunelor uzanțe, față de utilizarea lucrărilor de natură pur ficțională.

3. proporția și importanța părții folosite raportată la lucrarea protejată prin drepturi de autor ca întreg.

Este mai probabil ca preluarea unor fragmente scurte dintr-o lucrare originală să fie considerată folosință conform bunelor uzanțe decât preluarea unor fragmente mari. Cu toate acestea, chiar și preluarea unui mic fragment poate contraveni prezumției de folosință conform bunelor uzanțe în cazurile în care constituie „esența” lucrării respective.

4. efectul utilizării asupra pieței potențiale sau a valorii lucrării protejate prin drepturi de autor.

Este mai puțin probabil să fie considerate folosințe conform bunelor uzanțe utilizările care prejudiciază capacitatea deținătorului drepturilor de autor de a obține beneficii de pe urma lucrării sale originale, deoarece lucrarea care încalcă drepturile de autor acționează ca un înlocuitor în cazul cererii pentru original.

Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
false