Co to jest „dozwolony użytek”?

W różnych krajach różnie definiuje się okoliczności, w jakich materiał może być wykorzystany bez zgody właściciela praw autorskich. Na przykład w Stanach Zjednoczonych prawa autorskie ogranicza doktryna „dozwolonego użytku”, która określa, że niektóre sposoby użycia materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby, między innymi, wyrażania krytyki, komentarzy, zdawania relacji z wydarzeń, nauczania, do celów naukowych lub badań mogą być uznane za dozwolone. Amerykańscy sędziowie określają konkretne przypadki użycia takich materiałów w oparciu o cztery czynniki, wymienione poniżej w celach poglądowych. W niektórych krajach istnieje podobny koncept o nazwie „dozwolony obrót”.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest zrozumieć odpowiednie prawo i wiedzieć, czy użytek, który masz na myśli, jest z nim zgodny. Jeśli planujesz wykorzystać chroniony prawami autorskimi materiał, który nie jest Twoim dziełem, stanowczo zalecamy, abyś najpierw skonsultował się z prawnikiem. Google nie udziela porad prawnych ani nie dokonuje ustaleń prawnych.

Cztery czynniki decydujące o dozwolonym użytku:

1. Cel i charakter wykorzystania materiału, np. komercyjny albo edukacyjny non-profit

Sądy zazwyczaj skupiają się na tym, czy użycie treści jest „transformatywne” (to znaczy, czy użycie materiału wprowadza nową ekspresję lub nowe znaczenie do oryginału, czy też stanowi tylko jego kopię).

2. Charakter dzieła chronionego prawami autorskimi

Użycie materiału pochodzącego z dzieł opartych na faktach zostanie z większym prawdopodobieństwem potraktowane jako dozwolone niż w przypadku dzieł fikcyjnych.

3. Długość i istotność użytego fragmentu w stosunku do całości dzieła chronionego prawem autorskim

Wykorzystanie mniejszych fragmentów materiału pochodzącego z oryginalnego dzieła zostanie z większym prawdopodobieństwem potraktowane jako dozwolone niż w przypadku obszerniejszych partii. Jednak w niektórych sytuacjach wykorzystanie nawet niewielkiej partii materiału może zostać potraktowane jako użycie niedozwolone, jeśli wykorzystany materiał stanowi sedno dzieła.

4. Efekt rynkowy, jaki wykorzystanie może mieć na dzieło objęte prawem autorskim lub jego wartość

Użycie, które niekorzystnie wpływa na możliwość czerpania zysków z oryginalnego dzieła przez właściciela praw autorskich poprzez oferowanie zamienników dzieła oryginalnego jest zazwyczaj postrzegane jako niedozwolone.

Aplikacje Google
Menu główne
5541029212737068895
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
false
false