Mit jelent a „méltányos használat”?

A szerzői joggal védett munkák bizonyos felhasználási módjai nem sértik a tulajdonos jogait. Az Amerikai Egyesült Államokban, például, a szerzői jogokat a „fair use” (méltányos használat) elve korlátozza. Ennek értelmében a szerzői joggal védett anyagok például (de nem kizárólagosan) kritikákhoz, szövegmagyarázatokhoz, hírekhez és tudományos munkákhoz, valamint oktatási és kutatási célból való felhasználása méltányosnak tekinthető. Az USA bírói testülete négy tényező alapján állapítja meg, hogy a méltányos használatra alapuló védekezés jogos-e. E tényezőket tájékoztatási célból felsoroljuk az alábbiakban. Más országokban a hasonló „fair dealing” (tisztességes felhasználás) elve van érvényben, amelyet eltérően alkalmazhatnak.

Ne feledje, hogy az Ön felelőssége a hatályos törvények ismerete, valamint annak megállapítása, hogy azok érvényesek-e az Ön által tervezett használatra. Ha nem saját maga által készített szerzői joggal védett anyagot szeretne felhasználni, akkor jogi segítség igénybevételét tanácsoljuk. A Google nem tud jogi tanácsot adni vagy törvényes megállapításokat tenni.

A méltányos használat négy tényezője:

1. A használat célja és jellege, többek között, hogy a használat kereskedelmi természetű-e, vagy nonprofit, oktatási célja van

A bíróságok általában azt nézik, hogy a felhasználás során történt-e „átalakítás”. Ez azt jelenti, hogy ad-e új jelentést vagy értelmet az eredetihez vagy csupán lemásolja azt.

2. A szerzői jog védelme alatt álló mű természete

Az inkább tényszerű munkák felhasználása nagyobb valószínűséggel méltányos használat, mint a puszta fikciókon alapulóké.

3. A szerzői jog védelme alatt álló mű egészéhez képest milyen mértékű és mennyire lényegi a felhasznált rész

Az eredeti munka kisebb részleteinek felhasználását inkább tekintik méltányos használatnak, mint a nagyobb részletek kölcsönvételét. Azonban kisebb részlet is kivételt jelenthet a méltányos használat elve alól, amennyiben az a munka „lelke”.

4. A használat hatása a szerzői jog védelme alatt álló mű potenciális piacára vagy értékére

Kisebb a valószínűsége a méltányos használat megítélésének, ha az adott munkára való igény kielégítéseként történő felhasználás miatt a szerzői jog tulajdonosa nem tud profitálni a saját eredeti munkájából.

Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
false
false