Što je "poštena upotreba"?

U mnogim zemljama određene upotrebe djela sa zaštićenim autorskim pravima ne krše autorska prava vlasnika prava na djelo. Na primjer, u SAD-u autorska su prava ograničena doktrinom "poštene upotrebe" prema kojoj se određene upotrebe materijala pod autorskim pravima u svrhu, no ne isključivo, kritike, komentara, izvješćivanja, poučavanja, proučavanja ili istraživanja mogu smatrati poštenima. Suci u SAD-u utvrđuju je li obrana koja se poziva na poštenu upotrebu valjana na temelju četiriju čimbenika koje navodimo u nastavku u informativne svrhe. U nekim drugim zemljama postoji sličan koncept pod nazivom "pošteno korištenje" koji se može primjenjivati na neki drugi način.

Napominjemo da ste sami odgovorni razumjeti relevantni zakon te štiti li taj zakon upotrebu na koju mislite. Ako planirate upotrijebiti materijal pod autorskim pravima koji nije vaše djelo, savjetujemo da prije toga svakako potražite pravni savjet. Google ne može pružati pravne savjete niti donositi pravne odluke.

Četiri čimbenika poštene upotrebe:

1. Svrha i način upotrebe, uključujući ocjenu je li takva upotreba komercijalne prirode ili se radi o neprofitnim obrazovnim namjenama.

Sudovi obično razmatraju je li upotreba "transformativna", odnosno dodaje li novi izražaj ili značenje originalu ili ga samo kopira.

2. Priroda djela zaštićenog autorskim pravima.

Ako usporedimo upotrebu materijala iz djela koja su primarno faktografska i upotreba fikcije, veća je vjerojatnost da će prva od njih biti poštena.

3. Količina i bitnost upotrijebljenog dijela u odnosu na djelo zaštićeno autorskim pravima u cijelosti.

Vjerojatnije je da će se posuđivanje manjih dijelova materijala iz originalnog djela smatrati poštenom upotrebom, nego posuđivanje većih dijelova. Međutim, čak i malo posuđivanje neće se smatrati poštenom upotrebom ako se radi o "srži" djela.

4. Učinak koji takva upotreba ima na potencijalno tržište s obzirom na vrijednost materijala zaštićenog autorskim pravima.

Ako neka upotreba predstavlja zamjenu za potražnju za originalnim djelom, pa vlasnik autorskih prava zbog toga trpi štetu na profitu od svojeg originalnog djela, ta se upotreba vjerojatno neće smatrati poštenom upotrebom.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik
15469370556807148788
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true