Mitä on kohtuullinen käyttö?

Useissa maissa tekijänoikeudella suojattua materiaalia voi käyttää tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tekijänoikeuksiin sovelletaan käsitettä ”fair use”, joka tarkoittaa kohtuullista käyttöä. Sen mukaan tekijänoikeudella suojattua materiaalia voi käyttää esimerkiksi kritiikin, kommentoinnin, uutisoinnin, opetuksen tai tutkimustyön yhteydessä. Yhdysvalloissa tuomioistuimet määrittelevät käytön kohtuullisuuden neljän eri tekijän perusteella. Olemme lisänneet nämä ehdot alapuolelle tiedotustarkoituksessa. Joissakin muissa maissa tunnetaan samankaltainen käsite kohtuullisesta toiminnasta, mutta soveltamistavoissa voi olla eroja.

Muista, että olet vastuussa sovellettavien lakien tuntemisesta sekä niiden pätevyydestä omassa tapauksessasi. Jos olet aikeissa käyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, jota et ole luonut itse, suosittelemme oikeusasioiden selvittämistä ensin. Google ei voi antaa lainopillisia neuvoja tai ratkaista oikeusongelmia.

Kohtuullisen käytön neljä edellytystä ovat:

1. Käytön tarkoitus ja luonne: onko kyseessä esimerkiksi luonteeltaan kaupallinen vai voittoa tavoittelematon opetuksellinen käyttö

Tuomioistuimet keskittyvät yleensä siihen, tuoko käyttö mukanaan muutoksia tai uusia merkityksiä alkuperäiseen vai onko materiaali vain kopioitu.

2. Tekijänoikeudella suojatun materiaalin luonne

Faktatietoihin perustuvan materiaalin käyttö on todennäköisemmin kohtuullisen käytön piirissä kuin fiktion käyttäminen.

3. Käytetyn osuuden määrä ja merkittävyys suhteessa tekijänoikeudella suojattuun teokseen kokonaisuutena

Pienten osuuksien lainaaminen alkuperäisteoksesta on todennäköisemmin kohtuullista kuin suurten kokonaisuuksien käyttäminen. Myös pienen osion käyttäminen voi olla kohtuutonta, jos kyseinen osa on kokonaisuuden kannalta erityisen merkittävä.

4. Käytön vaikutus tekijänoikeudella suojatun teoksen mahdolliseen myyntiin tai arvoon

Tapaukset, joissa tekijänoikeuden haltijan mahdollisuudet hyötyä teoksestaan vaarantuvat käytön takia, eivät yleensä ole kohtuullista käyttöä.

Google-sovellukset
Päävalikko
17983731335105006523
true
Ohjekeskushaku
true
true
true